LISÄTILA älä poista!

Meddelanden

Forskning är inte till någon nytta utan kommunikation om resultaten. Sakari Alhopuros stiftelse informerar aktivt om resultaten av de forskningsprojekt som stiftelsen finansierar och om betydande resultat av projekten.

Läs mer