Meddelanden

Forskning är inte till någon nytta utan kommunikation om resultaten. Sakari Alhopuros stiftelse informerar aktivt om resultaten av de forskningsprojekt som stiftelsen finansierar och om betydande resultat av projekten.