Sakari Alhopuros stiftelse beviljar över 900 000 euro för medicinsk och naturvetenskaplig forskning

Sakari Alhopuros stiftelse finansierar medicinsk och naturvetenskaplig forskning till ett belopp av över 900 000 euro. I år beviljades stipendier till 14 forskare inom medicin och 6 inom naturvetenskaper. Cirka en tredjedel av dem får fortsatt finansiering för forskningsarbete som inletts tidigare med stöd från stiftelsen.

Publicerat 31.5.2024

 

Styrelsen för Sakari Alhopuros stiftelse har beslutat att finansiera 20 postdoc-forskares arbete samt dessutom ett forskningsprojekt för att ta fram ett coronavaccin i form av nässpray till ett sammanlagt belopp av 915 000 euro. De största stipendierna uppgår till 60 000 euro. Forskarna beviljades antingen personliga stipendier, projektstipendier eller båda samtidigt. Cirka en tredjedel av de stipendier som nu beviljades var fortsatt finansiering så att forskaren kan fortsätta sin forskning som tidigare inletts med stöd från stiftelsen.

Allt som allt 222 ansökningar inkom till stiftelsen inom utsatt tid, vilket är avsevärt fler än ifjol. Flest ansökningar kom från Åbo och Helsingfors universitet.

– Antalet högkvalitativa ansökningar visar att vi har många begåvade unga doktorer med projekt som håller vetenskapligt hög klass, säger Pentti Huovinen, styrelseordförande vid Sakari Alhopuros stiftelse.

Sakari Alhopuros stiftelse vill bidra till att stödja unga som doktorerat och ge dem möjligheter att inrikta sig på en forskarkarriär. Stiftelsen anser att långsiktig medicinsk och naturvetenskaplig forskning utgör grunden för hela Finlands och finländarnas välfärd.

– Den forskningsfinansiering som stiftelserna erbjuder är inte bara betydelsefull för stipendiemottagarna utan för oss alla. Utan högklassig forskning och engagerade forskare kan vår hälso- och sjukvård inte erbjuda finländarna effektiv och tidsenlig vård. Lika akut behöver vi den kunskap som forskningen om naturens mångfald ger, påpekar Huovinen.

Utöver att bevilja stipendier har Sakari Alhopuros stiftelse under de senaste åren finansierat coronavaccinforskningen vid Helsingfors universitet med över en miljon euro. I år fortsätter stiftelsen att stödja forskning som syftar till att utveckla ett nässprayvaccin genom att bevilja 60 000 euro i tilläggsfinansiering. Målet för forskningen är att ta fram en ny generation av SARS-Cov-2-vaccin som snabbt kan modifieras när nya virusvarianter uppstår.

De forskningsprojekt som fått finansiering och stipendiaternas namn finns på stiftelsens webbplats.

 

Beviljade stipendier

 

Närmare uppgifter:

Verkställande direktör Carita Rantanen
tfn +358 40 503 9609
carita.rantanen(at)sakarialhopuronsaatio.fi

Styrelseordförande Pentti Huovinen
tfn +358 40 505 2284
pentti.huovinen(at)sakarialhopuronsaatio.fi

 

Medicinalrådet Sakari Alhopuros stiftelse har som mål att stödja och främja högklassig medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande samt välfärd och kultur i det finländska samhället.

Läs mer