Stipendier från Sakari Alhopuros stiftelse kan sökas 1–28.2.2023

Publiserat 12.1.2023

 

Stipendier för 2023 kan nu sökas från Sakari Alhopuros stiftelse under tiden 1–28 februari. Stipendier beviljas för medicinsk och därmed nära förknippad forskning, miljöforskning samt forskning som främjar biodiversitet och naturskydd. Forskningen kan vara tvärvetenskaplig till sin natur.

Stiftelsen stöder långsiktig och högklassig vetenskaplig forskning genom att bevilja stipendier till postdoc-forskare. Den sökande förutsätts ha tagit sin doktorsexamen för högst sju år sedan, om det inte finns något särskilt skäl till att tidsfristen överskridits.

Forskare kan ansöka om ett projektstipendium, ett personligt arbetsstipendium eller om båda samtidigt. Ansökningen kan gälla ett finansieringsbelopp på sammanlagt högst 60 000 euro. Man kan också ansöka om fortsatt finansiering för sitt forskningsarbete.

Ansökan görs i ett elektroniskt ansökningssystem där man loggar in via en länk på stiftelsens webbplats. På webbplatsen finns också anvisningar och närmare kriterier för ansökan.

Vid bedömningen av forskningsprojekten läggs vikt vid forskningstemat och forskningsplanen, tidigare forskning samt forskarens möjligheter att genomföra sin forskning.

De sökande informeras om beslutet per e-post. Namnen på dem som beviljats stipendium publiceras på stiftelsens webbplats, www.sakarialhopuronsaatio.fi, senast den 31 maj 2023.

 

Närmare uppgifter:                

Verkställande direktör Carita Rantanen
carita.rantanen(at)sakarialhopuronsaatio.fi  

 

Medicinalrådet Sakari Alhopuros stiftelse har som mål att stödja och främja högklassig medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande samt välfärd och kultur i det finländska samhället.

Läs mer