Sakari Alhopuros stiftelse delade ut över 750 000 euro till forskare i medicin och naturvetenskap

Sakari Alhopuros stiftelse finansierar 19 forskares arbete med totalt 750 617 euro. Finansiering beviljades bland annat för forskning som klarlägger sambandet mellan den aerosol som uppkommer vid tonbildning och spridningen av coronaviruset, samt för projekt som undersöker hur miljöförändringarna påverkar organismsamhällena i de subarktiska områdena i Lappland och i Östersjöns brackvatten.

Publicerat 21.5.2021

Sakari Alhopuros stiftelse fick inom utsatt tid in 176 stipendieansökningar. Av dem fick 19 stipendiater ett positivt beslut och summan på 750 617 euro fördelas mellan dem. 

– Vi fick in många bra ansökningar också i år och det var inte lätt att fatta beslut. Vi vill uppmuntra begåvade unga forskare att gå vidare med sin karriär genom att bevilja finansiering uttryckligen för postdoktoral forskning, säger stiftelsens styrelseordförande Sakari Alhopuro.

I två projekt som fick finansiering undersöks miljöförändringarnas inverkan på organismsamhällena i Lapplands subarktiska områden och Östersjöns brackvatten. Undersökningen utförs på Åbo universitets fältstationer som ligger i de yttersta ändarna av Finland – på Själö i Skärgårdshavet och i Kevo i Lappland.  

Ett stipendium beviljades också för en studie som utreder sambandet mellan den aerosol och uppkommer vid tonbildning och spridningen av coronaviruset. Målet är att ta fram verksamhetsmodeller som bygger på forskningsbaserad kunskap och som kan utnyttjas så att man också under pandemier ska kunna njuta av scenkonst utan att riskera hälsan.

Stipendiaternas namn och de projekt som fått finansiering hittas här.

Utöver de stipendier som nu beviljats donerade Sakari Alhopuros stiftelse i början av året undantagsvis en miljon euro till vaccinforskningen vid Helsingfors universitet.

– Finländsk vaccinforskning och inhemsk vaccinproduktion vore synnerligen viktiga med tanke på både hälsan, ekonomin och försörjningsberedskapen. Det skulle ge oss bättre möjligheter att hålla igång samhället när följande pandemi drabbar oss. Den tilläggsfinansiering som saknas är en liten summa i jämförelse med de kostnader som coronan redan nu har orsakat, påminner Alhopuro.

 

Närmare uppgifter:
Verkställande direktör Carita Rantanen
tfn +358 40 503 9609, carita.rantanen(at)sakarialhopuronsaatio.fi 

                                                   

Medicinalrådet Sakari Alhopuros stiftelse har som mål att stödja och främja högklassig medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande och välfärd och kultur i det finländska samhället. Stiftelsens styrelse fattar årligen beslut om tyngdpunktsområdena för de stipendier som kan sökas och information om dem läggs ut på webbplatsen.

Läs mer