Pulssis historia fortsätter

Medicinalrådet Sakari Alhopuro grundade stiftelse

 

Publicerad 12.11.2019

Läkarstationen Pulssis grundare och långvariga ägare Sakari Alhopuro har grundat en stiftelse. Stiftelsens egendom består av intäkterna från försäljningen av Pulssi och avkastningen på dessa. Stiftelsen vill främja och stödja medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande samt kultur och samhällets välfärd. Stiftelsen inleder sin verksamhet i januari 2020.

Stiftelsen grundades av Sakari Alhopuro, grundare och långvarig ägare av den Åbobaserade läkarstationen Pulssi. Stiftelsens grundkapital består av intäkterna från försäljningen av Pulssi och avkastningen på dessa. Köpesumman för försäljningen av Pulssi placerades i sin helhet i finländska börsföretag. Stiftelsens tillgångar uppgår för närvarande till cirka 42 miljoner euro.

Stiftelsen, som bär medicinalrådet Sakari Alhopuros namn, främjar och stöder högkvalitativ medicinsk forskning, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd, kultur och det finländska samhällets välfärd samt företagsekonomiskt kunnande och företagsamhet.

– Stiftelsen delar ut stipendier och priser till meriterade forskare och för högkvalitativa projekt. Ansökningsanvisningarna och ansökningstiden publiceras på stiftelsens webbplats i januari, berättar Alhopuro.

– Sammanlagt cirka 500 anställda var med om att skapa Pulssis framgångshistoria – företaget hörde till de största privata läkarcentral-sjukhusen i vårt land. Stiftelsen grundades för att främja människans, naturens och samhällets välfärd, men samtidigt är den också en slags hyllning till alla tidigare anställda vid Pulssi.

EM Carita Rantanen har utnämnts till verkställande direktör för Sakari Alhopuros stiftelse. Ordförande för stiftelsens styrelse är Sakari Alhopuro och vice ordförande är Pentti Huovinen, professor i bakteriologi vid Åbo universitet. Ledamöter i stiftelsens styrelse är dessutom Ilppo Vuorinen, professor emeritus i miljöforskning vid Åbo universitet och Jyri Heinonen, advokat och vicehäradshövding.

Sakari Alhopuros stiftelse inleder sin verksamhet i januari 2020.

 

Sakari Alhopuro är medicine och kirurgie doktor, tidigare företagare och ägare av den Åbobaserade läkarstationen Pulssi och nuvarande stordonator. Alhopuro har donerat sammanlagt cirka 4,8 miljoner euro till vetenskap och utbildning redan innan stiftelsen grundades. Alhopuro har tilldelats titeln medicinalråd. År 2016 utnämndes Sakari Alhopuro till hedersdoktor vid handelshögskolan vid Åbo universitet.

 

 

Läs mer