Beviljade stipendier

År 2021 finansierar Sakari Alhopuros stiftelse 19 forskares arbete med totalt cirka 750 500 euro. Stiftelsen tog emot 176 utmärkta stipendieansökningar inom utsatt tid. Av de sökande fick 19 personer ett positivt beslut och mellan dem delades beloppet på 750 617 euro. 

 

År 2021 beviljades följande forskare och forskningsprojekt stipendium från Sakari Alhopuros stiftelse:

Ettala Otto, Turun yliopistollinen sairaala, 30 880 €
”Teknetium-leimattu PSMA -kuvantaminen ja uudet biomarkkerit korkean riskin eturauhassyövässä – PROSTAMIP-tutkimus”               

Fair-Mäkelä Ruth , Turun yliopisto, 30 000 €
”Soluväliaineen säätelemät immuunivasteen mekanismit imusolmukkeessa”                 

Fält-Nardmann Julia, Turun yliopisto, 43 746 €
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys           

Gröndahl-Yli-Hannuksela Kirsi, Turun yliopisto, 30 000 €    
”A-streptokokin oireeton kantajuus raskauden aikana ja yhteys synnytys- ja lapsivuodeajan infektioihin” 

Hogle Shane, Turun yliopisto, 60 000 €        
”Critical transitions and ecological resilience in synthetic human gut microbiomes”

Jokela Heli, Turun biotiedekeskus, 59 956 €
”Ruskean rasvan makrofagit uusina lääkekohteina lihavuuden ja diabeteksen hoitoon” / ”Brown fat macrophages as new drug targets for treating obesity and diabetes”                       

Kauko Otto, Turun biotiedekeskus, 60 000 €
”Kemiallisesti epävakaat proteiinimodifikaatiot syöpäsolujen kasvun säätelijänä”    

Lahdentausta Laura, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 60 000 € 
”Patogeenisten mikrobien leviäminen hammashoidossa syntyvien bioaerosolien välityksellä”    

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €     
”Jodin esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä”     

Nikkonen Sami, Itä-Suomen yliopisto, 23 300 €                    
”Unen ja unisairauksien vaikutus paranemiseen teho-osastoilla”               

Piitulainen Jaakko, Turun yliopistollinen sairaala, 22 200 €
”Nielurisaleikkausmenetelmien vertailututkimus”               

Poosakkannu Anbu, Turun yliopisto, 11 635 €
”Characterization of microbial communities of migratory birds and bats in northern Europe”                   

Rissanen Eero, Harvard Medical School, 23 300 €                
”Mikrogliasolujen aktivaation ja noradrenaliinin kuljettajaproteiinin muutosten merkitys MS-taudin uupumusoireen patogeneesissä”             

Rodrigues Leandro Roza Caio Graco, Helsingin yliopisto, 23 300 €              
”The commonness and rarity of species and their effects on global trait distributions across taxa”      

Rousi Heta, Turun yliopisto, 60 000 €           
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys”         

Sanmark Enni, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 60 000 €
”Äänenmuodostuksessa syntyvä aerosoli ja yksilöllisten tekijöiden vaikutus”        

Seltmann Martin, Turun yliopisto, 23 300 €
”Gentle giants or boisterous beasts? Unravelling the links between social landscape, personality, and health in Asian elephants”      

Sommeria-Klein Guilhem, Turun yliopisto, 60 000 €            
”A unifying probabilistic framework for ecological processes in microbial communities”

Väärämäki Suvi, Tampereen yliopistollinen sairaala, 9 000 €                       
”Vatsa-aortan aneurysman suonensisäisen hoidon pitkäaikaistulokset”   

 

2020

Beviljade stipendier i 2020: 

Hynninen Johanna, TYKS, 60 000 €
"Kiertävä soluvapaa kasvainDNA (ctDNA) apuna epiteliaalisen munasarjasyövän kliinisen hoidon räätälöinnissä"

Kaunisto Kari, Turun yliopisto, 60 000 €
"Hyönteisten suolistomikrobiston lajisto ja sen vaikutukset lisääntymismenestykseen"

Laitinen Tomi, Turun yliopisto, 60 000 €
"The long-term effects of child, adolescent, and young adult lipid and lipoprotein levels on future cardiovascular disease"

Lehtimäki Jenni, Suomen ympäristökeskus, Hki, 45 000 €
"VIHERIKKUNA – Vihreille ympäristöille altistumisen ajanjakso ja lapsuuden tyypilliset elintasosairaudet"

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €
"Jodin ja kilpirauhashormoneiden esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä"

Nevalainen Jaana, Oulun yliopisto, 60 000 €
"PEPPI-tutkimus: Istukan toimintahäiriölle alttiiden äitien identifioiminen ensimmäisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana"

Oksanen Julle, Aalto-yliopisto, 20 000 €
"Digital era, light pollution & forgotten conceptual thinking, city beautification metaphors and lost thinking, city beautification metaphors and lost direction of the paradigm in architectural darkness design"

Pietikäinen Annukka, Turun yliopisto, 60 000 €
"Uusi menetelmä borrelioosidiagnostiikan tueksi - Borrelioosin kuvantaminen positroniemissiotietokonetomografian (PET-TT) avulla"

Poosakkannu Anbu, Turun yliopisto, 23 269 €
"Characterization of microbial communities of migratory birds and bats in northern Europe."

Rainio Miia, Turun yliopisto, 60 000 €
"Metallien vaikutus varpuslintujen mikrobiyhteisöön (Impacts of metal pollution on early-life environment of passerine birds)"

Seltmann Martin, Turun yliopisto, 20 728 €
"To be or not to be social? Causes and health consequences of sociality and friendship"

Sormunen Jani, Turun yliopisto, 60 000 €
"Eläinlajiston monimuotoisuus ja sen vaikutukset puutiaisten ja puutiaisvälitteisten taudinaiheuttajien esiintymiseen Seilin saarella"

Takeda Akira, Turun yliopisto, 60 000 €
"The impact of endothelial and stromal cell heterogeneity on cancer cell fitness"

Uusitalo Valtteri, HUS, 34 000 €
"Sydänamyloidoosin kajoamaton diagnostiikka ja tyypittäminen PET-kuvantamisen avulla"

Vakili Hossein, Åbo Akademi, 43 728 €
"Novel formulation of nanoparticle-based levothyroxine sodium by inkjet printing technology for precision medicine"

Weijola Valter, Turun yliopisto, 23 269 €
"Species diversity and ecology of the herpetofauna of New Guinea"

Läs mer