Stipendier från Sakari Alhopuros stiftelse kan sökas 1–28.2.2021

Publicerat 14.1.2021
 

År 2021 inriktas stipendierna från Sakari Alhopuros stiftelse på forskning som främjar medicin, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd. 

Stiftelsen beviljar stipendier till forskare som avlagt doktorsexamen i medicin eller naturvetenskaper för att de ska ha möjlighet att fortsätta sin högkvalitativa forskning.  

Ansökningstiden börjar 1.2 och slutar 28.2.2021. Ansökan görs i ett elektroniskt ansökningssystem där man loggar in via en länk på stiftelsens webbplats. På webbplatsen finns också ansökningskriterierna och närmare ansökningsanvisningar.

Forskare kan ansöka om ett projektstipendium, ett personligt arbetsstipendium eller om båda samtidigt. Ansökningen kan gälla ett finansieringsbelopp på sammanlagt högst 60 000 euro.

Vid bedömningen av forskningsprojekten läggs vikt vid forskningstemat och forskningsplanen, tidigare forskning samt forskarens möjligheter att genomföra sin forskning.

De sökande informeras om beslutet per e-post. Namnen på dem som beviljats stipendium publiceras på stiftelsens webbplats senast 31.5.2021.

 

Närmare uppgifter
Verkställande direktör Carita Rantanen
carita.rantanen(at)sakarialhopuronsaatio.fi 

                                                        

Medicinalrådet Sakari Alhopuros stiftelse har som mål att stödja och främja högklassig medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande och välfärd och kultur i det finländska samhället. Stiftelsens styrelse fattar årligen beslut om tyngdpunktsområdena för de stipendier som kan sökas och information om dem läggs ut på stiftelsens webbplats.

 

Läs mer