Världen behöver forskningsbaserad kunskap.

Sakari Alhopuros stiftelse stöder och främjar medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande, kultur och det finländska samhällets välfärd.

Medicin

Stiftelsen beviljar stipendier särskilt till unga forskare för att de ska kunna bedriva framgångsrik forskning och främja sin forskarkarriär även efter doktorsavhandlingen. 

För stipendiesökande

Natur

Det behövs mer forskningsrön om klimatförändringens konsekvenser för vår planets framtid. Stiftelsen vill främja förståelsen för naturens mångfald för att skapa förutsättningar för en hållbar användning av naturen.

För stipendiesökande

Meddelanden

Stipendier från Sakari Alhopuros stiftelse kan sökas 1–28.2.2022

Läs mer

 

     Stiftelsens grundare Sakari Alhopuro:

Meningen med livet är att hjälpa andra

– Vad är meningen med livet? Som läkare har jag ofta tänkt att meningen med livet är att hjälpa andra, säger medicinalrådet Sakari Alhopuro.

Läs mer

BLOGG

Påverkar symptomfritt smittbärande av streptokockbakterier graviditetens förlopp?

Största delen av alla förlossningar förlöper problemfritt, men under de senaste åren har prematura förlossningar, igångsättningar och kejsarsnitt blivit vanligare. De utsätter modern och den nyfödda för komplikationer som ofta beror på en bakomliggande infektion. För att avvärja allvarliga infektioner behövs forskningsdata bland annat om sjukdomsalstrarnas ursprung.

Läs mer

Kan makrofager i brunt fett hjälpa mot störd fettomsättning?

Fetma och fetmarelaterade sjukdomar har ökat globalt. De största bovarna bakom överviktsrelaterad inflammation är makrofagerna i vitt fett, dvs. immunförsvarets ätarceller. Däremot vet vi att brunt fett är bra för hälsan, men mekanismerna behöver undersökas närmare.

Läs mer

Påverkar metallexponering hur fågelungars mikroflora utvecklas?

Många miljökemikalier är skadliga för mikroberna, som är livsviktiga för att levande organismer ska må bra. Olika metallers inverkan på mikrofloran i mark och växter har utforskats mest. Däremot vet vi fortfarande mycket lite om hur metallerna påverkar fåglars mikroflora. Vi försöker svara på den frågan i vår forskning.

Läs mer

Artiklar

Professor emeritus Pekka Niemelä: ”Grundorsakerna till naturens utarmning kan sökas i upplysningens tidsålder”

Pekka Niemelä, professor emeritus i biodiversitet och miljövetenskap vid Åbo universitet, nöjer sig inte med att förklara den allt snabbare utarmningen av naturen enbart med klimatförändringen och faktorer i samband med den. Niemelä anser att grundorsakerna till naturens nuvarande tillstånd går tillbaka till upplysningstiden då människan höjde sig över naturen – med ödesdigra följder.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Sakari Alhopuros stiftelse

Stiftelsens verkställande direktör
Carita Rantanen, EM
puh. 040 503 9609

Stiftelsens styrelse

Medicinalråd
Sakari Alhopuro
Styrelseordförande
Vicehäradshövding
Jyri Heinonen
Professor
Pentti Huovinen
Vice styrelseordförande
Professor emeritus
Ilppo Vuorinen

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sakarialhopuronsaatio.fi

Dataskyddsbeskrivning

Läs mer