Världen behöver forskningsbaserad kunskap.

Sakari Alhopuros stiftelse stöder och främjar medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande, kultur och det finländska samhällets välfärd.

Medicin

Stiftelsen beviljar stipendier särskilt till unga forskare för att de ska kunna bedriva framgångsrik forskning och främja sin forskarkarriär även efter doktorsavhandlingen. 

För stipendiesökande

Natur

Det behövs mer forskningsrön om klimatförändringens konsekvenser för vår planets framtid. Stiftelsen vill främja förståelsen för naturens mångfald för att skapa förutsättningar för en hållbar användning av naturen.

För stipendiesökande

Aktuellt

Sakari Alhopuros stiftelse beviljar nästan 900 000 euro för forskning

Sakari Alhopuros stiftelse har beviljat totalt nästan 900 000 euro för forskning inom medicin och naturvetenskap. Stipendierna delas i år ut till sammanlagt 18 forskare. Vissa av dem får fortsatt finansiering för forskningsprojekt som inletts tidigare med stöd från stiftelsen.

Läs mer

 

     Stiftelsens grundare Sakari Alhopuro:

Meningen med livet är att hjälpa andra

– Vad är meningen med livet? Som läkare har jag ofta tänkt att meningen med livet är att hjälpa andra, säger medicinalrådet Sakari Alhopuro.

Läs mer

BLOGG

Kan förbättrad sömn bidra till återhämtningen hos intensivvårdspatienter?

Största delen av patienterna på intensivvårdsavdelningen lider av otillräcklig och fragmentarisk sömn, och det försämrar deras välbefinnande. Den här informationen är främst baserad på patienternas subjektiva upplevelse. Nu samlas forskningsdata om ämnet bland annat med hjälp av metoder som bygger på maskininlärning.

Läs mer

De häpnadsväckande lymfkörtlarna – vad mer kan vi ännu hitta?

Hej där – kom så dyker vi ner i en häpnadsväckande lymfkörtel, kom med och undersök immunsystemet och låt oss förbluffas av dess förmåga att ta hand om oss!

Läs mer

Artiklar

Professor emeritus Pekka Niemelä: ”Grundorsakerna till naturens utarmning kan sökas i upplysningens tidsålder”

Pekka Niemelä, professor emeritus i biodiversitet och miljövetenskap vid Åbo universitet, nöjer sig inte med att förklara den allt snabbare utarmningen av naturen enbart med klimatförändringen och faktorer i samband med den. Niemelä anser att grundorsakerna till naturens nuvarande tillstånd går tillbaka till upplysningstiden då människan höjde sig över naturen – med ödesdigra följder.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Sakari Alhopuros stiftelse

Carita Rantanen, EM, eMBA
stiftelsens verkställande direktör
puh. 040 503 9609

Stiftelsens styrelse

Sakari Alhopuro, MKD,
medicinalråd
styrelseordförande
Pentti Huovinen, MKD,
professor i bakteriologi
vice styrelseordförande
Jyri Heinonen, vicehäradshövding,
advokat
styrelsemedlem
Ilppo Vuorinen, FD,
professor emeritus i miljöforskning
styrelsemedlem

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sakarialhopuronsaatio.fi

Dataskyddsbeskrivning

Läs mer