Världen behöver forskningsbaserad kunskap.

Sakari Alhopuros stiftelse stöder och främjar medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande, kultur och det finländska samhällets välfärd.

 

För stipendiesökande

Ska du ansöka om stipendium?
Läs mer här.

 

 

För stipendiater

Har du fått ett stipendium?
Se här hur du ska gå till väga.

 

 

     Stiftelsens grundare Sakari Alhopuro:

Meningen med livet är att hjälpa andra

– Vad är meningen med livet? Som läkare har jag ofta tänkt att meningen med livet är att hjälpa andra, säger medicinalrådet Sakari Alhopuro.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Sakari Alhopuros stiftelse

Stiftelsens verkställande direktör
Carita Rantanen, EM
puh. 040 503 9609

Stiftelsens styrelse

Medicinalråd
Sakari Alhopuro
Styrelseordförande
Vicehäradshövding
Jyri Heinonen
Professor
Pentti Huovinen
Vice styrelseordförande
Professor emeritus
Ilppo Vuorinen

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sakarialhopuronsaatio.fi

Dataskyddsbeskrivning

Läs mer