Världen behöver forskningsbaserad kunskap.

Sakari Alhopuros stiftelse stöder och främjar medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande, kultur och det finländska samhällets välfärd.

Medicin

Stiftelsen beviljar stipendier särskilt till unga forskare för att de ska kunna bedriva framgångsrik forskning och främja sin forskarkarriär även efter doktorsavhandlingen. 

För stipendiesökande

Natur

Det behövs mer forskningsrön om klimatförändringens konsekvenser för vår planets framtid. Stiftelsen vill främja förståelsen för naturens mångfald för att skapa förutsättningar för en hållbar användning av naturen.

För stipendiesökande

Aktuellt

Första Sakari Alhopuro-priset till professor Kalervo Väänänen och naturfotografen Jaakko Ruola

Styrelsen för Sakari Alhopuros stiftelse har tilldelat professor Kalervo Väänänen och naturfotografen Jaakko Ruola Sakar...

Läs mer

 

     Stiftelsens grundare Sakari Alhopuro:

Meningen med livet är att hjälpa andra

– Vad är meningen med livet? Som läkare har jag ofta tänkt att meningen med livet är att hjälpa andra, säger medicinalrådet Sakari Alhopuro.

Läs mer

BLOGG

Blir antibiotikaresistensen följande globala kris?

Antibiotikaresistenta bakterier orsakar årligen upp till cirka 1,2 miljoner dödsfall. Enligt prognoser kommer bakteriernas antibiotikaresistens, dvs. deras förmåga att stå emot antibiotikans effekt, rentav att orsaka fler dödsfall än cancer före 2050. För att undvika denna kris behövs mer forskningsdata om de orsaker som ligger bakom resistensen.

Läs mer

Miljön förändras – hur går det för mikroberna på havsbottnen?

Liv är inte möjligt utan mikroskopiskt små organismer, mikrober. Den förändring i miljön som människan orsakat har förändrat mikrobsamhällenas diversitet och funktion, och man vet ännu inte tillräckligt om vilka långtgående verkningar detta kan få. Med hjälp av forskning försöker man nu förstå mer för att man ska kunna förbereda sig på och förebygga dessa verkningar.

Läs mer

Påverkar graviditetstiden utvecklingen av allergiska sjukdomar?

Den ökade förekomsten av astma och allergier hos barn har kopplats till förändringar i miljö- och exponeringsfaktorer, men dessa förklarar endast en del av den ökade sjukdomsbördan. Det har observerats att faktorer redan under graviditeten kan påverka utvecklingen av allergiska sjukdomar. Det finns mycket att undersöka kring detta ämne.

Läs mer

Artiklar

För att rädda Östersjön behövs lagstiftning, käpp och morot

Skärgårdshavet är ett av Finlands vackraste naturobjekt – men hur länge till? Havet är övergött av fosfor, och tjocka bälten av blågröna alger hotar förstöra såväl natur- och rekreationsvärden i det unika havsområdet som skärgårdens näringsliv. Nu behövs snabba, förpliktande och effektiva åtgärder för att vända den pågående negativa trenden.

Läs mer

Professor emeritus Pekka Niemelä: ”Grundorsakerna till naturens utarmning kan sökas i upplysningens tidsålder”

Pekka Niemelä, professor emeritus i biodiversitet och miljövetenskap vid Åbo universitet, nöjer sig inte med att förklara den allt snabbare utarmningen av naturen enbart med klimatförändringen och faktorer i samband med den. Niemelä anser att grundorsakerna till naturens nuvarande tillstånd går tillbaka till upplysningstiden då människan höjde sig över naturen – med ödesdigra följder.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Sakari Alhopuros stiftelse

Carita Rantanen, EM, eMBA
stiftelsens verkställande direktör
puh. 040 503 9609

Stiftelsens styrelse

Sakari Alhopuro, MKD,
medicinalråd
styrelseordförande
Pentti Huovinen, MKD,
professor i bakteriologi
vice styrelseordförande
Jyri Heinonen, vicehäradshövding,
advokat
styrelsemedlem
Ilppo Vuorinen, FD,
professor emeritus i miljöforskning
styrelsemedlem

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sakarialhopuronsaatio.fi

Dataskyddsbeskrivning

Läs mer