Världen behöver forskningsbaserad kunskap.

Sakari Alhopuros stiftelse stöder och främjar medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande, kultur och det finländska samhällets välfärd.

Medicin

Stiftelsen beviljar stipendier särskilt till unga forskare för att de ska kunna bedriva framgångsrik forskning och främja sin forskarkarriär även efter doktorsavhandlingen. 

För stipendiesökande

Natur

Det behövs mer forskningsrön om klimatförändringens konsekvenser för vår planets framtid. Stiftelsen vill främja förståelsen för naturens mångfald för att skapa förutsättningar för en hållbar användning av naturen.

För stipendiesökande

Aktuellt

Över 880 000 euro till forskning inom medicin och naturvetenskap

Sakari Alhopuros stiftelse delade i år ut stipendier till sammanlagt 18 forskare i medicin och naturvetenskap. Av dem får sju forskare fortsatt finansiering för forskning som tidigare inletts med stöd från stiftelsen. Stiftelsen framhåller vikten av långsiktigt forskningsarbete.

Läs mer

Flaggorna vajar på Finska naturens dag

Lördagen den 26 augusti firas Finska naturens dag redan för elfte gången. Naturens egen högtidsdag uppmuntrar allmänheten till att ge sig ut i naturen och fira den.

Läs mer

 

     Stiftelsens grundare Sakari Alhopuro:

Meningen med livet är att hjälpa andra

– Vad är meningen med livet? Som läkare har jag ofta tänkt att meningen med livet är att hjälpa andra, säger medicinalrådet Sakari Alhopuro.

Läs mer

BLOGG

Arktiska zombiebränder påskyndar den globala uppvärmningen

Under de senaste åren har massiva skogsbränder härjat till och med i de arktiska områdena, där myrbränder kan pyra under snön hela vintern och sedan flamma upp på nytt på våren när markytan har värmts upp tillräckligt. Forskarna kallar detta fenomen arktiska zombiebränder. Bränderna påskyndar den globala uppvärmningen och har allvarliga konsekvenser för ekosystemen i området och för människornas hälsa.

Läs mer

Internationellt samarbete krävs för att förebygga dödliga hjärnblödningar

Subaraknoidalblödningar drabbar beklagligt ofta friska personer i arbetsför ålder, och sjukdomen dödar upp till hälften av de insjuknade. Finland har länge varit en av föregångarna inom den epidemiologiska forskningen kring sjukdomen, men för att minska den globala sjukdomsbördan krävs internationellt forskningssamarbete.

Läs mer

Nya cellmodeller främjar forskningen i det tidiga embryots utveckling

Hur blir människan till? Svaret på den frågan söks med nya modeller som bygger på cellprogrammering, som kan göra det möjligt att undersöka det tidiga embryots utveckling utan egentliga embryon. Hittills har forskningen i de mekanismer som påverkar utvecklingen varit utmanande, bland annat på grund av bristande tillgång på forskningsprover samt etiska frågor.

Läs mer

Artiklar

Coronan bekämpas via näsan

Forskare vid Helsingfors universitet anser att coronavirussmitta mest sannolikt kan förebyggas med ett nässprayvaccin som ges via näsan. Utöver ett vaccin utvecklar forskarna en nässpray som beskrivs som en ”biologisk ansiktsmask”. Det är alltså fråga om två olika preparat som bygger på olika tekniker och används på olika sätt. Nässprayen kunde komplettera det skydd som vaccinen ger och skulle lämpa sig i synnerhet för personer med bristfälligt vaccinsvar.

Läs mer

Första Sakari Alhopuro-priset till professor Kalervo Väänänen och naturfotografen Jaakko Ruola

Styrelsen för Sakari Alhopuros stiftelse har tilldelat professor Kalervo Väänänen och naturfotografen Jaakko Ruola Sakari Alhopuro-priset. Priset innebär ett erkännande av det betydelsefulla arbete som pristagarna har utfört för att främja skyddet av Skärgårdshavet. Priset, som nu delas ut för första gången, är 50 000 euro som delas jämnt mellan pristagarna.

Läs mer

För att rädda Östersjön behövs lagstiftning, käpp och morot

Skärgårdshavet är ett av Finlands vackraste naturobjekt – men hur länge till? Havet är övergött av fosfor, och tjocka bälten av blågröna alger hotar förstöra såväl natur- och rekreationsvärden i det unika havsområdet som skärgårdens näringsliv. Nu behövs snabba, förpliktande och effektiva åtgärder för att vända den pågående negativa trenden.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Sakari Alhopuros stiftelse

Carita Rantanen, EM, eMBA
stiftelsens verkställande direktör
puh. 040 503 9609

Stiftelsens styrelse

Pentti Huovinen, MKD,
professor i bakteriologi
styrelseordförande
Jyri Heinonen, vicehäradshövding,
advokat
vice styrelseordförande
Ilppo Vuorinen, FD,
professor emeritus i miljöforskning
styrelsemedlem
Saara Alhopuro, PM,
diplomat
styrelsemedlem

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sakarialhopuronsaatio.fi

Dataskyddsbeskrivning

Läs mer