Världen behöver forskningsbaserad kunskap.

Sakari Alhopuros stiftelse stöder och främjar medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande, kultur och det finländska samhällets välfärd.

Medicin

Stiftelsen beviljar stipendier särskilt till unga forskare för att de ska kunna bedriva framgångsrik forskning och främja sin forskarkarriär även efter doktorsavhandlingen. 

För stipendiesökande

Natur

Det behövs mer forskningsrön om klimatförändringens konsekvenser för vår planets framtid. Stiftelsen vill främja förståelsen för naturens mångfald för att skapa förutsättningar för en hållbar användning av naturen.

För stipendiesökande

Aktuellt

Sakari Alhopuros stiftelse beviljar nästan 900 000 euro för forskning

Sakari Alhopuros stiftelse har beviljat totalt nästan 900 000 euro för forskning inom medicin och naturvetenskap. Stipendierna delas i år ut till sammanlagt 18 forskare. Vissa av dem får fortsatt finansiering för forskningsprojekt som inletts tidigare med stöd från stiftelsen.

Läs mer

 

     Stiftelsens grundare Sakari Alhopuro:

Meningen med livet är att hjälpa andra

– Vad är meningen med livet? Som läkare har jag ofta tänkt att meningen med livet är att hjälpa andra, säger medicinalrådet Sakari Alhopuro.

Läs mer

BLOGG

Kan ekologibaserad kunskap utnyttjas för behandling av sjukdomar hos människor?

Det finns mycket forskningsdata om mikrobiom, dvs. mikrobsamhällen som lever i olika livsmiljöer, och om deras kollektiva verksamhet. Däremot vet vi betydligt mindre om de ekologiska och evolutiva lagbundenheter som reglerar mikrobernas ekosystem, och det har därför gått långsamt att utveckla till exempel mikrobbehandlingar mot sjukdomar hos människor. Nu vill vi utöka kunskapen genom att i laboratorium bygga upp och undersöka förenklade samhällen av tarmmikrober.

Läs mer

Vävnadssparande tonsilloperation även för vuxna i framtiden?

En tonsilloperation är ett av de vanligaste kirurgiska ingreppen – hos såväl barn som vuxna. Hos barnpatienter avlägsnas allt oftare endast en del av tonsillerna, vilket bland annat påskyndar återhämtningen. I en undersökning försöker man nu klarlägga huruvida en partiell, vävnadssparande operationsmetod också kunde användas för att avhjälpa de problem som tonsillerna orsakar hos vuxna.

Läs mer

Nykomlingar, massförekomst och avsked

Världens organismsamhällen håller på att förändras i en aldrig tidigare skådad takt. Tidningsrubrikerna rapporterar om massförekomst av djur,  och samtidigt vet man att vissa djur och växter hotas av utplåning. Det finns många orsaker till denna omvälvning, och ofta är det svårt att skilja orsakerna från varandra. På forskningsstationerna på Själö, Kevo och Värriö utreds med hjälp av långa observationsserier vilken andel klimatförändringen har i detta pussel.

Läs mer

Artiklar

Professor emeritus Pekka Niemelä: ”Grundorsakerna till naturens utarmning kan sökas i upplysningens tidsålder”

Pekka Niemelä, professor emeritus i biodiversitet och miljövetenskap vid Åbo universitet, nöjer sig inte med att förklara den allt snabbare utarmningen av naturen enbart med klimatförändringen och faktorer i samband med den. Niemelä anser att grundorsakerna till naturens nuvarande tillstånd går tillbaka till upplysningstiden då människan höjde sig över naturen – med ödesdigra följder.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Sakari Alhopuros stiftelse

Carita Rantanen, EM, eMBA
stiftelsens verkställande direktör
puh. 040 503 9609

Stiftelsens styrelse

Sakari Alhopuro, MKD,
medicinalråd
styrelseordförande
Pentti Huovinen, MKD,
professor i bakteriologi
vice styrelseordförande
Jyri Heinonen, vicehäradshövding,
advokat
styrelsemedlem
Ilppo Vuorinen, FD,
professor emeritus i miljöforskning
styrelsemedlem

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sakarialhopuronsaatio.fi

Dataskyddsbeskrivning

Läs mer