Första Sakari Alhopuro-priset till professor Kalervo Väänänen och naturfotografen Jaakko Ruola

Styrelsen för Sakari Alhopuros stiftelse har tilldelat professor Kalervo Väänänen och naturfotografen Jaakko Ruola Sakari Alhopuro-priset. Priset innebär ett erkännande av det betydelsefulla arbete som pristagarna har utfört för att främja skyddet av Skärgårdshavet. Priset, som nu delas ut för första gången, är 50 000 euro som delas jämnt mellan pristagarna.

Publiserat 19.10.2022

 

Sakari Alhopuro-priset överräcktes i dag till professor Kalervo Väänänen, som var rektor för Åbo universitet 2012–2019, och naturfotografen Jaakko Ruola som inriktat sig på skärgårdsnaturen. Priset utgör ett erkännande för Väänänens och Ruolas förtjänstfulla arbete för att främja skyddet av Skärgårdshavet och lyfta fram insatsernas betydelse på det nationella planet.

– År 2018 tillsatte Väänänen en multidisciplinär forskargrupp bestående av forskare från Åbo universitet, Åbo Akademi och Åbo yrkeshögskola. Gruppen fick i uppgift att utveckla nya metoder för att avlägsna fosfor från havsmiljön. Tack vare Väänänens personliga insats är Åbo den enda staden i Finland vars universitet har profilerat sig inom havsforskningen, berättar Sakari Alhopuro som är ordförande för Sakari Alhopuros stiftelse.

Väänänen har också bidragit till att man började modernisera laboratorierna och undervisningslokalerna på Åbo universitets fältstation vid Skärgårdshavets forskningsinstitut på Själö.   

Efter sin tid som rektor har Väänänen på uppdrag av operationen Det unika Skärgårdshavet utarbetat en grundlig översikt av Skärgårdshavets nuvarande tillstånd och de bakomliggande orsakerna till det, samt ett konkret åtgärdsprogram för att lösa problemen. Verket fick namnet Skärgårdshavets blåa bok och den väckte uppmärksamhet också i Finlands regering som tog in skyddet av Skärgårdshavet i regeringsprogrammet som en del av de internationella åtgärderna för att skydda Östersjön.

– Operationen Det unika Skärgårdshavet har avsevärt ökat medvetenheten om hur allvarlig situationen i havet är och om att det finns ett omedelbart behov av att konkret ta itu med problemen. Målet för operationen är att Skärgårdshavet senast 2027 ska kunna strykas från den Hot Spot-lista som upprätthålls av Skyddskommissionen för Östersjön (HELCOM).  

Också Ruola har lyft fram Skärgårdshavets unika och sårbara karaktär med sina naturfotografier som finns samlade i verket Saaristomeren panoraama 2017. Under arbetet med boken förde Ruola diskussioner med ett stort antal experter med Skärgårdshavets ekologi som specialområde. Dessa samtal gav impulsen till den operation som går under namnet Det unika Skärgårdshavet.   

 

Bilder för media

 

Närmare uppgifter:                  

Verkställande direktör Carita Rantanen, tfn 040 503 9609, carita.rantanen@sakarialhopuronsaatio.fi 
Professor Kalervo Väänänen, tfn 040 701 1303, kalervo.vaananen@utu.fi
Naturfotograf Jaakko Ruola, tfn 040 031 7585, jaakko.ruola@gmail.com

                  

 

 

 

Läs mer