Tjänsten Forskning.fi synliggör forskning

Forskning.fi är en tjänst som tillhandahålls av undervisnings- och kulturministeriet och som sammanställer och sprider information om forskningen i Finland. Tjänsten gör det lättare att hitta information om forskning och sakkunniga. Ambitionen är dessutom att ge den finländska forskningen mer synlighet och öka dess genomslagskraft i samhället.

I tjänsten finns information om pågående, tidigare och kommande finansieringsansökningar samt om finansieringsbeslut.

Läs mer

 

 

Läs mer