Förvaltning

SAKARI ALHOPURO FOUNDATION

Carita Rantanen, EM, eMBA
stiftelsens verkställande direktör
puh. 040 503 9609

STIFTELSENS STYRELSE

Pentti Huovinen, MKD,
professor i bakteriologi
styrelseordförande
Jyri Heinonen, vicehäradshövding,
advokat
vice styrelseordförande
Ilppo Vuorinen, FD,
professor emeritus i miljöforskning
styrelsemedlem
Saara Alhopuro, PM,
diplomat
styrelsemedlem

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sakarialhopuronsaatio.fi

Läs mer