Kontaktuppgifter

Sakari Alhopuros stiftelse

Stiftelsens verkställande direktör
Carita Rantanen, EM
puh. 040 503 9609

Stiftelsens styrelse

Medicinalråd
Sakari Alhopuro
Styrelseordförande
Professor
Pentti Huovinen
Vice styrelseordförande
Vicehäradshövding
Jyri Heinonen
Professor emeritus
Ilppo Vuorinen

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sakarialhopuronsaatio.fi

Dataskyddsbeskrivning

Läs mer