Sakari Alhopuros stiftelse delar ut över 880 000 euro till forskning inom medicin och naturvetenskap

Sakari Alhopuros stiftelse delade i år ut stipendier till sammanlagt 18 forskare i medicin och naturvetenskap. Av dem får sju forskare, alltså över en tredjedel, fortsatt finansiering för forskningsprojekt som tidigare inletts med stöd från stiftelsen. Stiftelsen framhåller vikten av långsiktigt forskningsarbete.

Publiserat 30.5.2023

Styrelsen för Sakari Alhopuros stiftelse har beslutat att finansiera medicinska och naturvetenskapliga postdoc-forskares arbete med totalt 881 936 euro. De största stipendierna uppgick till 60 000 euro. Forskarna beviljades antingen personliga stipendier, projektstipendier eller båda samtidigt. Över en tredjedel av de stipendier som nu beviljades var fortsatt finansiering så att forskaren kan fortsätta ett forskningsprojekt som tidigare inletts med stöd från stiftelsen.

– Vi vill stödja begåvade forskare som avlagt doktorsexamen så att de kan fortsätta med sin forskning och på så sätt trygga kontinuiteten för högklassig medicinsk och naturvetenskaplig forskning i Finland, säger stiftelsens styrelseordförande Pentti Huovinen

Stiftelsen tog emot totalt 154 ansökningar, av vilka 18, alltså ungefär var tionde ansökan, fick finansiering. Flest stipendieansökningar kom från forskare vid universiteten i Åbo, Helsingfors, Tammerfors och Uleåborg.

– I Finland bedrivs mycket högklassig medicinsk och naturvetenskaplig forskning. Det är särskilt glädjande att ansökningar inom medicinsk forskning fördelar sig över flera specialområden. Utan högklassig forskning och engagerade forskare kan hälso- och sjukvården inte erbjuda finländarna effektiv och tidsenlig vård, konstaterar Huovinen.

Sakari Alhopuros stiftelse har under de tre gångna åren finansierat coronavaccinforskningen vid Helsingfors universitet med en miljon euro. Utöver de egentliga stipendierna beslutade stiftelsen att bevilja 60 000 euro i tilläggsfinansiering för forskning som syftar till att utveckla ett nässprayvaccin. Målet för forskningen är att ta fram en ny generation av SARS-Cov-2-vaccin som snabbt kan modifieras när nya virusvarianter uppstår.

De forskningsprojekt som fått finansiering och stipendiaternas namn finns här.

 

Närmare uppgifter:     

Verkställande direktör Carita Rantanen
tfn +358 40 503 9609, carita.rantanen(at)sakarialhopuronsaatio.fi 

Styrelseordförande Pentti Huovinen
p. +358 40 505 2284, pentti.huovinen(at)sakarialhopuronsaatio.fi

                                                   

Medicinalrådet Sakari Alhopuros stiftelse har som mål att stödja och främja högklassig medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande och välfärd och kultur i det finländska samhället.

Läs mer