Sakari Alhopuros stiftelse beviljar nästan 900 000 euro för medicinsk och naturvetenskaplig forskning

Sakari Alhopuros stiftelse har beviljat totalt nästan 900 000 euro för forskning inom medicin och naturvetenskap. Stipendierna delas i år ut till sammanlagt 18 forskare. Vissa av dem får fortsatt finansiering för forskningsprojekt som inletts tidigare med stöd från stiftelsen.

Publiserat: 25.5.2022

Styrelsen för Sakari Alhopuros stiftelse har beslutat att finansiera 18 post doc-forskares arbete med nästan 900 000 euro. Med stipendierna finansieras högklassig medicinsk och naturvetenskaplig forskning. 

– Vi fick in många meriterade ansökningar också i år – något fler än i fjol, berättar medicinalrådet Sakari Alhopuro, ordförande för stiftelsens styrelse.

Stiftelsen vill uppmuntra begåvade unga att välja forskarbanan och främja forskningsarbete också efter doktorsexamen. Stiftelsen framhåller vikten av kontinuitet i forskningen.

– Forskarens arbete är långsiktigt och man kan inte vänta sig snabba resultat. Lovande och högkvalitativ forskning får inte stranda på bristande finansiering. I år beviljade stiftelsen fortsatt finansiering för totalt sex projekt, fortsätter Alhopuro.
 

Människans och naturens välmående är sammankopplade

Många av de projekt som får understöd är kopplade till förändringar i våra levnadsvanor och i vår livsmiljö. Konsekvenserna syns i såväl människans som naturens välbefinnande.

– Vi lever i en tid där det i vår livsmiljö sker förändringar som är viktiga för vår framtid. Klimatförändringen, utarmningen av naturen och den försvagade effekten av antibiotika är exempel på globala problem som vi måste försöka få bukt med på alla sätt. Forskarna har en viktig roll i detta arbete, framhåller Alhopuro.

De forskningsprojekt som fått finansiering och stipendiaternas namn finns här.

 

 

Närmare uppgifter:

Verkställande direktör Carita Rantanen
tfn +358 40 503 9609, carita.rantanen@sakarialhopuronsaatio.fi 
                                   

Medicinalrådet Sakari Alhopuros stiftelse har som mål att stödja och främja högklassig medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande samt välfärd och kultur i det finländska samhället.

Läs mer