Till donatorer

Vill du göra en donation till Sakari Alhopuros stiftelse? 

Kontakta stiftelsens verkställande direktör Carita Rantanen: tfn 040 503 9609 eller 

carita.rantanen@sakarialhopuronsaatio.fi.

Läs mer