Sakari Alhopuros stiftelse delade ut 750 000 euro till forskare i medicin och naturvetenskap

Sakari Alhopuros stiftelse finansierar sammanlagt 16 forskares och forskargruppers arbete med totalt 750 000 euro. Finansiering beviljades bland annat för forskning kring borreliadiagnostik och smittspridare och för ett projekt kring exponering för grönska och dess betydelse för hälsan.

Publicerat 28.5.2020

Sakari Alhopuros stiftelse, som inledde sin verksamhet i år, fick inom utsatt tid in 186 stipendieansökningar. Stipendier beviljades 16 sökande och summan på 750 000 euro delas bland stipendiaterna.

Av ansökningarna gällde 65 procent medicinsk forskning och 35 procent naturvetenskaplig forskning. Med fanns också projekt som innefattar bägge.

– Vi fick många meriterade ansökningar och det var svårt att fatta beslut. I år beslutade vi att bevilja finansiering för postdoktoral forskning för att sporra dessa begåvade unga forskare att gå vidare med sin karriär, säger stiftelsens styrelseordförande Sakari Alhopuro.

En av stipendiaterna är Annukka Pietikäinen, vars forskning kring borreliadiagnostik stiftelsen finansierar med 60 000 euro. Forskningsprojektet inriktas på utveckling av positronemissions-datortomografi (PET-CT) som bilddiagnostisk metod för undersökning av borrelia. Forskarna strävar efter att ta fram ett spårämne som identifierar den infektion som borreliabakterien orsakar.

Även Jani Sormunens forskningsprojekt kring djurarternas mångfald och dess samband med förekomsten av fästingar och fästingburna patogener beviljades 60 000 euro.

Jenni Lehtimäkis tvärvetenskapliga projekt VIHERIKKUNA beviljades 45 000 euro. Det omfattande projektet utreder vilken mängd och typ av exponering för grönska och i vilket skede som kan skydda mot vällevnadssjukdomar som bryter ut i barndomen.

En förteckning över alla stipendiater och deras forskningsprojekt finns på stiftelsens webbplats.

 

Närmare uppgifter:
Verkställande direktör Carita Rantanen
tfn +358 40 503 9609
carita.rantanen(at)sakarialhopuronsaatio.fi

Medicinalrådet Sakari Alhopuros stiftelse har som mål att stödja och främja högklassig medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande och välfärd och kultur i det finländska samhället. Stiftelsens styrelse fattar årligen beslut om tyngdpunktsområdena för de stipendier som kan sökas och information om dem läggs ut på webbplatsen.

Läs mer