Stipendier från Sakari Alhopuros stiftelse kan sökas 1–28.2.2022

Publiserat 13.1.2022

Stipendier för 2022 kan nu sökas från Sakari Alhopuros stiftelse under tiden 1–28 februari. Stipendierna beviljas för forskning som främjar medicin, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd. 

Stiftelsen vill stöda postdoc-forskares möjligheter att fortsätta med högklassigt forskningsarbete och de sökande förutsätts ha doktorsexamen i medicin eller naturvetenskaper.

Ansökan görs i ett elektroniskt ansökningssystem där man loggar in via en länk på stiftelsens webbplats. På webbplatsen finns också ansökningskriterierna och närmare ansökningsanvisningar.

Forskare kan ansöka om ett projektstipendium, ett personligt arbetsstipendium eller om båda samtidigt. Ansökningen kan gälla ett finansieringsbelopp på sammanlagt högst 60 000 euro.

Vid bedömningen av forskningsprojekten läggs vikt vid forskningstemat och forskningsplanen, tidigare forskning samt forskarens möjligheter att genomföra sin forskning.

De sökande informeras om beslutet per e-post. Namnen på dem som beviljats stipendium publiceras på stiftelsens webbplats, www.sakarialhopuronsaatio.fi, senast den 31 maj 2022.

 

Närmare uppgifter:                
Verkställande direktör Carita Rantanen
carita.rantanen(at)sakarialhopuronsaatio.fi 

                                                   

Medicinalrådet Sakari Alhopuros stiftelse har som mål att stödja och främja högklassig medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande samt välfärd och kultur i det finländska samhället.

Läs mer