För stipendiater

När får jag veta om jag får ett stipendium?

De sökande informeras om beslutet per e-post. Stipendiaterna offentliggörs också på stiftelsens webbplats. Stipendiaterna 2020 finns här.

Anvisningar för Sakari Alhopuros stiftelses stipendiater

Stiftelsens stipendier söks och administreras via ett elektroniskt stipendiesystem.

Du kan administrera ditt projekt i systemet under Egna ansökningar. Genom att klicka på projektnumret kommer du till projektets ingångssida, och i övre kanten hittar du länken Betalningsplan.

För utbetalning av personliga stipendier behövs personbeteckning och kontonummer (IBAN).

För utbetalning av projektstipendier uppges universitetets eller verksamhetsställets FO-nummer och kontonummer (IBAN). I meddelandefältet uppges verksamhetsställets interna nummer eller kod för projektet.

Om du behöver uppdatera betalningsuppgifterna efter att du skickat in betalningsplanen ber vi dig kontakta oss via meddelandesystemet i stiftelsens elektroniska stipendiesystem.

Betalningsplanen ska fyllas i och skickas senast 11.6.2021.

I Finland bosatta stipendiater är skyldiga att teckna en försäkring åt sig om de arbetar med stiftelsens stipendium i minst fyra månader utan avbrott. Mottagare av personliga stipendier ska själva skaffa försäkring från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Försäkringsansökan och närmare anvisningar finns på LPA:s webbplats. Stiftelsen meddelar LPA om beviljade stipendier.

Vid utgången av varje år anmäler Sakari Alhopuros stiftelse utbetalade stipendier till skatteverket. Mottagare av personliga stipendier ska anmäla stipendiebeloppet i sin egen skattedeklaration. Stipendier är skattefria för stipendiaterna upp till det belopp som motsvarar statens årliga konstnärsstipendium. Exakt och aktuell information får du direkt från Skatteförvaltningen.

Stiftelsen förutsätter att en utredning som visar att stipendiet använts för det ansökta syftet lämnas inom tre månader efter stipendieperiodens slut. Projektrapporten lämnas via det elektroniska stipendiesystemet.

Läs mer