För stipendiater

När får jag veta om jag får ett stipendium?

Stipendiaterna informeras om beslutet per e-post. Stipendiaterna offentliggörs på stiftelsens webbplats före slutet av maj 2020.

Anvisningar för Sakari Alhopuros stiftelses stipendiater

Stiftelsens stipendier söks och administreras via ett elektroniskt stipendiesystem.

Du kan administrera ditt projekt i systemet under Egna ansökningar. Genom att klicka på projektnumret kommer du till projektets ingångssida, och i övre kanten hittar du länken Betalningsplan.

För utbetalning av personliga stipendier behövs personbeteckning och kontonummer (IBAN).

För utbetalning av projektstipendier uppges universitetets eller verksamhetsställets FO-nummer och kontonummer (IBAN). I meddelandefältet uppges verksamhetsställets interna nummer eller kod för projektet.

Om du behöver uppdatera betalningsuppgifterna efter att du skickat in betalningsplanen ber vi dig kontakta oss via meddelandesystemet i stiftelsens elektroniska stipendiesystem.

Fyll i och skicka in betalningsplanen senast 30.6.2020. Kontrollera att fälten är korrekt ifyllda innan du skickar planen.

I Finland bosatta stipendiater är skyldiga att teckna en försäkring åt sig om de arbetar med stiftelsens stipendium i minst fyra månader utan avbrott. Mottagare av personliga stipendier ska själva skaffa försäkring från Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA). Försäkringsansökan och närmare anvisningar finns på LPA:s webbplats. Stiftelsen meddelar LPA om beviljade stipendier.

Vid utgången av varje år anmäler Sakari Alhopuros stiftelse utbetalade stipendier till skatteverket. Mottagare av personliga stipendier ska anmäla stipendiebeloppet i sin egen skattedeklaration. Stipendier är skattefria för stipendiaterna upp till det belopp som motsvarar statens årliga konstnärsstipendium (23 269,80 euro år 2020). Närmare uppdaterade uppgifter fås direkt från Skatteförvaltningen.

Stiftelsen förutsätter att en utredning som visar att stipendiet använts för det ansökta syftet lämnas inom tre månader efter stipendieperiodens slut. Projektrapporten lämnas via det elektroniska stipendiesystemet.