För stipendiater

När får jag veta om jag får ett stipendium?

Stipendiaterna informeras om beslutet per e-post. Stipendiaterna offentliggörs på stiftelsens webbplats före slutet av maj 2020.

När får jag veta om jag får ett stipendium?

Stipendiaterna informeras om beslutet per e-post. Stipendiaterna offentliggörs på stiftelsens webbplats före slutet av maj 2020.