Världen behöver forskningsbaserad kunskap.

Sakari Alhopuros stiftelse stöder och främjar medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande, kultur och det finländska samhällets välfärd.

Medicin

Stiftelsen beviljar stipendier särskilt till unga forskare för att de ska kunna bedriva framgångsrik forskning och främja sin forskarkarriär även efter doktorsavhandlingen. 

För stipendiesökande

Natur

Det behövs mer forskningsrön om klimatförändringens konsekvenser för vår planets framtid. Stiftelsen vill främja förståelsen för naturens mångfald för att skapa förutsättningar för en hållbar användning av naturen.

För stipendiesökande

Aktuellt

Varma gratulationer till stipendiaterna!

Styrelsen för Sakari Alhopuro Foundation har beslutat att finansiera 20 doktorandforskares arbete och Helsingfors universitets covid-19-vaccinforskning med totalt 915 000 euro.

Läs mer

 

     Stiftelsens grundare Sakari Alhopuro:

Meningen med livet är att hjälpa andra

– Vad är meningen med livet? Som läkare har jag ofta tänkt att meningen med livet är att hjälpa andra, säger medicinalrådet Sakari Alhopuro.

Läs mer

BLOGG

Travhästar plågades av poxvirus – hur kan man förebygga framtida epidemier?

För några år sedan drabbades uppskattningsvis hundratals hästar i Finland av en hudinfektion med snabb spridning. Orsaken till epidemin visade sig vara ett nytt poxvirus, som misstänks ha orsakat symptom även hos de människor som skötte om hästarna. Genom att undersöka viruset strävar man efter att kunna identifiera kommande epidemier i tid och minimera deras konsekvenser.

Läs mer

Det börjar vara varmt här – hur anpassar sig växtplankton till stigande temperaturer?

Växtplankton har en viktig roll i vattenekosystemen och producerar dessutom hälften av allt syre på jorden. Nu utgör dock klimatförändringen ett hot mot de växtplankton som flyter omkring i vattendragen. En forskningsgrupp utreder hur växtplankton anpassar sig till allt varmare förhållanden på olika håll i Europa.

Läs mer

Spridd cancer kan i framtiden medicineras

Cancer som bildat metastaser är ofta obotlig, och hur man ska behandla spridd cancer är alltjämt ett olöst problem inom läkarvetenskapen. För att kunna utveckla effektiva behandlingsmetoder förutsätts en grundläggande förståelse av hur metastaserna växer i olika slags vävnader.

Läs mer

Artiklar

”Min väg till forskare började på Själö”

Sommaren 2011 kunde biologistuderanden Katja Mäkinen inte föreställa sig att hennes första praktikantplats vid Skärgårdshavets forskningsinstitut vid Åbo universitet skulle förändra hennes drömmar om att bli lärare. Ändå gick det så att fältarbetet på Själö tände gnistan för forskningsarbete och ledde in Mäkinen på forskarbanan.

Läs mer

Coronan bekämpas via näsan

Forskare vid Helsingfors universitet anser att coronavirussmitta mest sannolikt kan förebyggas med ett nässprayvaccin som ges via näsan. Utöver ett vaccin utvecklar forskarna en nässpray som beskrivs som en ”biologisk ansiktsmask”. Det är alltså fråga om två olika preparat som bygger på olika tekniker och används på olika sätt. Nässprayen kunde komplettera det skydd som vaccinen ger och skulle lämpa sig i synnerhet för personer med bristfälligt vaccinsvar.

Läs mer

Första Sakari Alhopuro-priset till professor Kalervo Väänänen och naturfotografen Jaakko Ruola

Styrelsen för Sakari Alhopuros stiftelse har tilldelat professor Kalervo Väänänen och naturfotografen Jaakko Ruola Sakari Alhopuro-priset. Priset innebär ett erkännande av det betydelsefulla arbete som pristagarna har utfört för att främja skyddet av Skärgårdshavet. Priset, som nu delas ut för första gången, är 50 000 euro som delas jämnt mellan pristagarna.

Läs mer

För att rädda Östersjön behövs lagstiftning, käpp och morot

Skärgårdshavet är ett av Finlands vackraste naturobjekt – men hur länge till? Havet är övergött av fosfor, och tjocka bälten av blågröna alger hotar förstöra såväl natur- och rekreationsvärden i det unika havsområdet som skärgårdens näringsliv. Nu behövs snabba, förpliktande och effektiva åtgärder för att vända den pågående negativa trenden.

Läs mer

Kontaktuppgifter

Sakari Alhopuros stiftelse

Carita Rantanen, EM, eMBA
stiftelsens verkställande direktör
puh. 040 503 9609

Stiftelsens styrelse

Pentti Huovinen, MKD,
professor i bakteriologi
styrelseordförande
Jyri Heinonen, vicehäradshövding,
advokat
vice styrelseordförande
Ilppo Vuorinen, FD,
professor emeritus i miljöforskning
styrelsemedlem
Saara Alhopuro, PM,
diplomat
styrelsemedlem

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@sakarialhopuronsaatio.fi

Dataskyddsbeskrivning

Läs mer