Apurahan saajalle

Apurahan hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostitse. Apurahan saajat julkistetaan myös säätiön internetsivuilla. Apurahan saajien nimet ja rahoitusta saaneet hankkeet löytyvät täältä.

Sakari Alhopuron säätiön ohjeet apurahan saajalle

Säätiön apurahoja haetaan ja hallinnoidaan sähköisessä apurahajärjestelmässä.

Pääset hallinnoimaan hankettasi järjestelmän kohdasta Omat hakemukset. Hankenumeroa klikkaamalla pääsee hankkeen pääsivulle, jonka yläreunasta löytyy linkki Maksusuunnitelma.

Henkilökohtaisen apurahan maksamista varten ilmoitetaan oma henkilökohtainen henkilötunnus sekä tilinumero IBAN-muotoisena.

Mikäli kysymyksessä on hankeapurahan maksatus, ilmoitetaan yliopiston tai muun toimipaikan y-tunnus sekä tilinumero IBAN-muotoisena. Viestikentässä ilmoitetaan hankkeelle toimipaikassa annettu sisäinen projektinumero tai muu tunniste.

Mikäli maksutietoja on tarpeen päivittää maksusuunnitelman lähettämisen jälkeen, otathan meihin yhteyttä säätiön sähköisen apurahajärjestelmän viestijärjestelmän kautta.

Maksusuunnitelma tulee täyttää ja lähettää viimeistään 15. kesäkuuta. Tarkistathan täytetyt kentät huolellisesti ennen lähettämistä! Sekä apurahansaaja että tutkimuslaitoksen edustaja allekirjoittavat maksusuunnitelman sähköisesti pankkitunnuksilla.

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen ottamaan itselleen vakuutuksen, jos hän työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Henkilökohtaisen apurahan saajan on itse haettava vakuutusta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela). Vakuutushakemus ja lisätietoja löytyy Melan sivustolta. Säätiö tekee ilmoituksen Melalle myöntämistään apurahoista.

Kunkin vuoden lopussa Sakari Alhopuron säätiö tekee ilmoituksen maksetuista apurahoista verovirastoon. Apurahan saajan tulee ilmoittaa säätiöltä saamansa apurahan määrä omassa veroilmoituksessaan. Apurahan saajalle apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavaan euromäärään saakka. Tarkat ja ajantasaiset tiedot saat suoraan Verohallinnosta.

Säätiö edellyttää saavansa selvityksen apurahasaajan tutkimushankkeen etenemisestä ja selvityksen antamiseen mennessä saaduista tuloksista viimeistään apurahapäätöstä seuraavan vuoden syyskuussa.

Selvityksen pituus on maksimissaan yksi A4, ja siihen pyydetään liittämään myös apurahan turvin mahdollisesti tehdyt julkaisut. Selvitys tehdään apurahajärjestelmän kautta.

Lue lisää