Apurahan saajalle

Vuoden 2020 apurahojen saajille on ilmoitettu päätöksistä sähköpostilla. Apurahan saajat julkistetaan myös säätiön internetsivuilla. Vuoden 2020 apurahojen saajat löytyvät täältä.

Sakari Alhopuron säätiön ohjeet apurahan saajalle

Säätiön apurahoja haetaan ja hallinnoidaan sähköisessä apurahajärjestelmässä.

Pääset hallinnoimaan hankettasi järjestelmän kohdasta Omat hakemukset. Hankenumeroa klikkaamalla pääsee hankkeen pääsivulle, jonka yläreunasta löytyy linkki Maksusuunnitelma.

Henkilökohtaisen apurahan maksamista varten ilmoitetaan oma henkilökohtainen henkilötunnus sekä tilinumero IBAN-muotoisena.

Mikäli kysymyksessä on hankeapurahan maksatus, ilmoitetaan yliopiston tai muun toimipaikan y-tunnus sekä tilinumero IBAN-muotoisena. Viestikentässä ilmoitetaan hankkeelle toimipaikassa annettu sisäinen projektinumero tai muu tunniste.

Mikäli maksutietoja on tarpeen päivittää maksusuunnitelman lähettämisen jälkeen, otathan meihin yhteyttä säätiön sähköisen apurahajärjestelmän viestijärjestelmän kautta.

Maksusuunnitelma tulee täyttää ja lähettää 30.6.2020 mennessä. Tarkistathan täytetyt kentät huolellisesti ennen lähettämistä!

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen ottamaan itselleen vakuutuksen, jos hän työskentelee apurahalla yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta. Henkilökohtaisen apurahan saajan on itse haettava vakuutusta Maatalousyrittäjien eläkelaitoksesta (Mela). Vakuutushakemus ja lisätietoja löytyy Melan sivustolta. Säätiö tekee ilmoituksen Melalle myöntämistään apurahoista.

Kunkin vuoden lopussa Sakari Alhopuron säätiö tekee ilmoituksen maksetuista apurahoista verovirastoon. Henkilökohtaisen apurahan saajan tulee ilmoittaa säätiöltä saamansa apurahan määrä omassa veroilmoituksessaan. Apurahan saajalle apurahat ovat verovapaita valtion vuotuista taiteilija-apurahaa vastaavan euromäärään saakka (23 269,80 € vuonna 2020). Tarkat ja ajantasaiset tiedot saat suoraan Verohallinnosta.

Säätiö edellyttää saavansa selvityksen apurahan käytöstä haettuun tarkoitukseen 3 kuukauden kuluttua apurahakauden päättymisestä. Hankkeesta raportoidaan sähköisen apurahajärjestelmän kautta.