Myönnetyt apurahat

Sakari Alhopuron säätiö rahoittaa vuonna 2020 yhteensä 16 tutkijan ja tutkimusryhmän työtä kaikkiaan 750 000 eurolla. Säätiölle saapuneista hakemuksista 65 prosenttia suuntautui lääketieteelliseen ja 35 prosenttia luonnontieteelliseen tutkimukseen. Mukana oli myös hankkeita, jotka kattavat molempia tieteenaloja. Säätiö kiittää kaikkia apurahahakuun osallistuneita ja onnittelee lämpimästi apurahansaajia! 

 

Vuonna 2020 Sakari Alhopuron säätiön apuraha myönnettiin seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:

Hynninen Johanna, TYKS, 60 000 €
"Kiertävä soluvapaa kasvainDNA (ctDNA) apuna epiteliaalisen munasarjasyövän kliinisen hoidon räätälöinnissä"

Kaunisto Kari, Turun yliopisto, 60 000 €
"Hyönteisten suolistomikrobiston lajisto ja sen vaikutukset lisääntymismenestykseen"

Laitinen Tomi, Turun yliopisto, 60 000 €
"The long-term effects of child, adolescent, and young adult lipid and lipoprotein levels on future cardiovascular disease"

Lehtimäki Jenni, Suomen ympäristökeskus, Hki, 45 000 €
"VIHERIKKUNA – Vihreille ympäristöille altistumisen ajanjakso ja lapsuuden tyypilliset elintasosairaudet"

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €
"Jodin ja kilpirauhashormoneiden esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä"

Nevalainen Jaana, Oulun yliopisto, 60 000 €
"PEPPI-tutkimus: Istukan toimintahäiriölle alttiiden äitien identifioiminen ensimmäisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana"

Oksanen Julle, Aalto-yliopisto, 20 000 €
"Digital era, light pollution & forgotten conceptual thinking, city beautification metaphors and lost thinking, city beautification metaphors and lost direction of the paradigm in architectural darkness design"

Pietikäinen Annukka, Turun yliopisto, 60 000 €
"Uusi menetelmä borrelioosidiagnostiikan tueksi - Borrelioosin kuvantaminen positroniemissiotietokonetomografian (PET-TT) avulla"

Poosakkannu Anbu, Turun yliopisto, 23 269 €
"Characterization of microbial communities of migratory birds and bats in northern Europe."

Rainio Miia, Turun yliopisto, 60 000 €
"Metallien vaikutus varpuslintujen mikrobiyhteisöön (Impacts of metal pollution on early-life environment of passerine birds)"

Seltmann Martin, Turun yliopisto, 20 728 €
"To be or not to be social? Causes and health consequences of sociality and friendship"

Sormunen Jani, Turun yliopisto, 60 000 €
"Eläinlajiston monimuotoisuus ja sen vaikutukset puutiaisten ja puutiaisvälitteisten taudinaiheuttajien esiintymiseen Seilin saarella"

Takeda Akira, Turun yliopisto, 60 000 €
"The impact of endothelial and stromal cell heterogeneity on cancer cell fitness"

Uusitalo Valtteri, HUS, 34 000 €
"Sydänamyloidoosin kajoamaton diagnostiikka ja tyypittäminen PET-kuvantamisen avulla"

Vakili Hossein, Åbo Akademi, 43 728 €
"Novel formulation of nanoparticle-based levothyroxine sodium by inkjet printing technology for precision medicine"

Weijola Valter, Turun yliopisto, 23 269 €
"Species diversity and ecology of the herpetofauna of New Guinea"