LISÄTILA älä poista!

Awarded grants

2024

In 2024, the Sakari Alhopuro Foundation awarded grant funding to the following researchers and research projects:

 

Balboa Diego, Helsingin yliopisto, 60 000 €
CRISPR Prime Editing to correct monogenic diabetes in vivo                  

Eichin Dominik, Turun yliopisto, 60 000 €
Discovering macrophage polarizing effects in approved therapeutics

Erawijantari Pande Putu, Turun yliopisto, 59 350 €
Gut Microbiome Insights for Predicting T2D-related Multimorbidity in Finnish Population

Fält-Nardmann Julia, Turun yliopisto, 40 000 € (continued funding)
Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin ja ravintoverkkoihin – jatkotutkimus

Heino Matti, Helsingin yliopisto, 60 000 € (continued funding)
Mitokondriogenomeihin kohdistuva lämpötilavalinta: tekijä lajien selviytymisessä ja sukupuutossa?

Hiltunen Arto, Turun yliopisto, 60 000 €
Saaristomeren salaisuus – Ensimmäiset mittaukset Saaristomeren nanomuovipitoisuudesta

Huhtala Mikael, TYKS, 13 500 €
Sikiön hyperinsulinemian kajoamaton arviointi ultraääniradiomiikan avulla

Ivaska Lotta, Turun yliopisto, 35 900 €
Nielurisaleikkausmenetelmien vertailu – jatkotutkimus FINITE-2

Jaatinen Jussi, Helsingin yliopisto 32 010 €
Miksi kuulojärjestelmä ja aivojen mielihyvämekanismit suosivat sävelasteikon laajentunutta viritystä tasavirityksen sijaan. Yhdistetty EEG- ja fMRI-tutkimus.         

Kortela Elisa, HUS, 30 000 €
FINtick – a prospective multicenter study on tick-borne infections in Finland

Kytövuori Laura, OYS, 30 000 €
Mitokondrioiden toimintahäiriöt Parkinsonin taudin moninaisten ilmiasujen taustalla

Latva-Rasku Aino, Valtakunnallinen PET-keskus, 60 000 €
Aivoissa tapahtuvat muutokset lihavuudessa – mikä on insuliinin rooli?

Mathew Suni Anie, Turun yliopisto, 60 000 € (continued funding)
Heavy metal pollution in Arctic ecosystems - can microbes mitigate heavy metal stress in plants?

Mäkitie Riikka, HUS, 13 300 €
Kurkunpäämurtumat ja muut kaulan alueen vammat

Rainio Oona, Valtakunnallinen PET-keskus, 25 800 €
Syöpäkasvainten 3D-mallintaminen konvoluutioneuroverkoilla

Rousi Heta, Turun yliopisto, 40 000 € (continued funding)
Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin ja ravintoverkkoihin – jatkotutkimus

Rundquist Olof, Turun yliopisto, 60 000 €
New regulators of human regulatory T cells

Sävilammi Tiina Maria, Turun yliopisto, 60 000 €
Kolmannen sukupolven DNA-sekvensointikirjastojen teko hyppäävän geenin molekyylikoneistoa hyväksikäyttäen: uusia sovelluksia ympäristö-DNA:n analyyseihin metagenomiikassa ja diagnostiikassa

Uusitalo Ruut, Helsingin yliopisto, 25 800 € (continued funding)
Emerging arboviral diseases in southeastern Kenya: impacts of environmental disturbances on mosquito and tick distributions, and practical tools for prevention

Virtanen Jenni, Helsingin yliopisto, 30 000 € (continued funding)
Poxvirusten isäntäkirjo, leviäminen ja torjunta

 

In addition, the University of Helsinki was granted further funding of 60,000 euros for coronavirus vaccine research, which the foundation has previously financed with more than one million euros.

2023

In 2023, the Sakari Alhopuro Foundation awarded grant funding to the following researchers and research projects:

 

Fair-Mäkelä Ruth, Turun yliopisto, 60 000 € (continued funding)
”PLVAP-sensorin merkitys imusolmukkeen suodatustoiminnon säätelyssä”

Fuchs Benjamin, Turun yliopisto, 60 000 € (continued funding)
”Pollinator health and ecosystem services challenged by agrochemical pollution”

Hattich Giannina, Turun yliopisto, 59 983 €
”It’s getting hot in here: European-wide study of phytoplankton temperature adaptation”

Heino Matti, Helsingin yliopisto, 58 695 €
”Mitokondriogenomeihin kohdistuva lämpötilavalinta: tekijä lajien selviytymisessä ja sukupuutossa?”

Irannezhad Masoud, Oulun yliopisto, 36 500 € (continued funding)
”Fenno-Scandinavian Snow Drought Projection: Climate Drivers, Hydrological Implications, & Ecological Sustainability Risks”

Jokela Heli, Turun biotiedekeskus, 59 858 € (continued funding)
"
BATMAC: Unravelling the role of embryonic macrophages in brown adipose tissue development and function"

Kiiski Johanna, Helsingin yliopisto, 60 000 €
”Yksilölliseen lääkehoitoon vaikuttavien geenimuutosten tunnistaminen ja karakterisointi suomalaisessa väestössä”

Kurra Venla, Tampereen yliopisto, 25 000 €
"
Genetics of primary ovarian insufficiency (POI) in the Finnish population."

Mathew Suni Anie, Turun yliopisto, 60 000 €
”Arctic Plants and Heavy Metal Pollution: Investigating effects of heavy metal (HM) pollution on plant-associated bacteria in Arctic ecosystems during seasonal changes”

Miihkinen Mitro, Helsingin yliopisto, 30 000 €
”Single-cell dissection of metastasis-induced stromal rewiring”

Pietikäinen Annukka, Turun yliopisto, 60 000 € (continued funding)
”NoveLyme – Novel diagnostics for Lyme borreliosis” 

Rousi Heta, Turun yliopisto, 12 500 € (continued funding)
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin ja ravintoverkkoihin – jatkotutkimus”

Saarni Saija, Turun yliopisto, 60 000 €
”Mikromuovin kulkeutumisreitit ja sedimentoituminen Saaristomerellä (MIKS)”

Salli Malla, HUS/UCLH, 24 700 €
”Suun mikrobiomi, mikro-rna ekspressioprofiili ja inflammaatiomarkkerit suun levyepiteelisyöpäpotilailla”

Teuho Jarmo, Valtakunnallinen PET-keskus, 60 000 €
”Tekoälyn käyttäminen iskemian automaattiseen analyysiin ja luokitteluun PET-sydänperfuusiotutkimuksissa”

Tynell Janne, Helsingin yliopisto, 40 000 €
”VacSeed – siemenpohjainen oraalirokote metsämyyrien syöttirokottamiseen”

Uusitalo Ruut, Helsingin yliopisto, 24 700 € (continued funding)
”Underrecognized burden of arboviral diseases in southeastern Kenya: impacts of global change processes on mosquito distributions, and practical tools for prevention”

Virtanen Jenni, Helsingin yliopisto, 30 000 €
”Vuohisdermatiitin ja hevosen parapoxviruksen epidemiologia, karakterisointi ja diagnostiikka”

2022

In 2022, the Sakari Alhopuro Foundation awarded grant funding to the following researchers and research projects:

Fair-Mäkelä Ruth, Turun yliopisto, 60 000 € (continued funding)
"Imusolmukkeen soluväliaineen merkitys immuunivasteen säätelijänä"

Fuchs Benjamin Turun yliopisto, 60 000 € 
"Does the world’s most widely used pesticide fuel global pollinator decline?"

Fält-Nardmann Julia, Turun yliopisto, 39 486 € (continued funding)
"Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys"

Hagnäs Maria, Rovaniemen terveyskeskus, 15 000 €
"Tyypin 2 diabetespotilaiden hoitotasapainoon vaikuttavat tekijät perusterveydenhuollossa" 

Hyysalo Anu, Helsingin yliopisto, 60 000 €
"Amyotrofisen lateraaliskleroosin kantasolupohjainen in vitro -malli: Tutkimus uuden veriaivoesteen läpäisevän CDNF-fragmentin tehosta ALS:n hoidossa."

Irannezhad Masoud, Oulun yliopisto, 43 600 €
"Fenno-Scandinavian Snow Drought Projection: Climate Drivers, Hydrological Implications, & Ecological Sustainability Risks"

Jokela Heli, Turun biotiedekeskus, 45 209 € (continued funding)
"Alkioperäiset makrofagit ruskean rasvan kehityksessä ja toiminnassa / Embryonic macrophages in brown adipose tissue development and function"

Lukkarinen Minna, Turun yliopistollinen sairaala, 59 600 € 
"FinnBrain Atopy — Maternal stress during pregnancy and the risk of atopic disorders in the offspring"

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 € (continued funding)
"Jodin esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä"

Ollila Meri-Maija, Oulun yliopisto, 40 076 € 
"Novel Approaches to Assess the Risk for Type 2 Diabetes and Its Related Complications In Polycystic Ovary Syndrome"

Pärnänen Katariina, Turun yliopisto, 59 975 € 
"Antibiotic resistance in the gut metagenome: risks and contributors in the Finnish adult population (FARe-RisC)"

Rainio Mia, Turun yliopisto, 60 000 € (continued funding)
"Metallien vaikutus luonnonvaraisten lintujen mikrobiston toimintaan ja fysiologiaan / Impacts of metal pollution on microbial function and physiology of wild birds"

Rautalin Ilari, Helsingin yliopisto, 23 600 € 
"Lukinkalvonalaisen verenvuodon riskitekijät sekä maailmanlaajuinen tautitaakka"

Rousi Heta, Turun yliopisto, 60 000 € (continued funding)
"Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys"

Toivonen Elli, Tampereen yliopisto, 50 000 € 
"PREMIuM (PRE-eclamptic MIcrobiota and Metabolism) Neonatal microbiota of meconium, cord blood metabolomics and maternal bacterial environment after pre-eclamptic and normal pregnancy"

Uusitalo Ruut, Helsingin yliopisto, 23 600 € 
"Emergence of disease vectors and zoonotic pathogens: environmental determinants of Aedes aegypti abundance and pathogen transmission with building design-related solutions in rural Kenya"

Virta Leena, Helsingin yliopisto, 59 970 € 
"Ilmastonmuutos muokkaa Itämeren matalien pohjien mikrobiyhteisöjen monimuotoisuutta ja toimintaa – Tuleeko matalista pohjista hiilen varastojen ja ilmastonmuutoksen hillitsijöiden sijaan hiilen lähteitä ja ilmastonmuutoksen kiihdyttäjiä?"

Weltner Jere, Folkhälsanin tutkimuskeskus, 60 000 € 
"Defining Determinants of Human Trophectoderm Formation with Stem Cell Models"

 

2021

In 2021, the Sakari Alhopuro Foundation awarded grant funding to the following researchers and research projects:

Ettala Otto, Turun yliopistollinen sairaala, 30 880 €
”Teknetium-leimattu PSMA -kuvantaminen ja uudet biomarkkerit korkean riskin eturauhassyövässä – PROSTAMIP-tutkimus”

Fair-Mäkelä Ruth , Turun yliopisto, 30 000 €
”Soluväliaineen säätelemät immuunivasteen mekanismit imusolmukkeessa”

Fält-Nardmann Julia, Turun yliopisto, 43 746 €
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys

Gröndahl-Yli-Hannuksela Kirsi, Turun yliopisto, 30 000 €
”A-streptokokin oireeton kantajuus raskauden aikana ja yhteys synnytys- ja lapsivuodeajan infektioihin”

Hogle Shane, Turun yliopisto, 60 000 €
”Critical transitions and ecological resilience in synthetic human gut microbiomes”

Jokela Heli, Turun biotiedekeskus, 59 956 €
”Ruskean rasvan makrofagit uusina lääkekohteina lihavuuden ja diabeteksen hoitoon” / ”Brown fat macrophages as new drug targets for treating obesity and diabetes”

Kauko Otto, Turun biotiedekeskus, 60 000 €
”Kemiallisesti epävakaat proteiinimodifikaatiot syöpäsolujen kasvun säätelijänä”

Lahdentausta Laura, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 60 000 €
”Patogeenisten mikrobien leviäminen hammashoidossa syntyvien bioaerosolien välityksellä”

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €
”Jodin esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä”

Nikkonen Sami, Itä-Suomen yliopisto, 23 300 €
”Unen ja unisairauksien vaikutus paranemiseen teho-osastoilla”

Piitulainen Jaakko, Turun yliopistollinen sairaala, 22 200 €
”Nielurisaleikkausmenetelmien vertailututkimus”

Poosakkannu Anbu, Turun yliopisto, 11 635 €
”Characterization of microbial communities of migratory birds and bats in northern Europe”

Rissanen Eero, Harvard Medical School, 23 300 €
”Mikrogliasolujen aktivaation ja noradrenaliinin kuljettajaproteiinin muutosten merkitys MS-taudin uupumusoireen patogeneesissä”

Rodrigues Leandro Roza Caio Graco, Helsingin yliopisto, 23 300 €
”The commonness and rarity of species and their effects on global trait distributions across taxa”

Rousi Heta, Turun yliopisto, 60 000 €
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys”

Sanmark Enni, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 60 000 €
”Äänenmuodostuksessa syntyvä aerosoli ja yksilöllisten tekijöiden vaikutus”

Seltmann Martin, Turun yliopisto, 23 300 €
”Gentle giants or boisterous beasts? Unravelling the links between social landscape, personality, and health in Asian elephants”

Sommeria-Klein Guilhem, Turun yliopisto, 60 000 €
”A unifying probabilistic framework for ecological processes in microbial communities”

Väärämäki Suvi, Tampereen yliopistollinen sairaala, 9 000 €
”Vatsa-aortan aneurysman suonensisäisen hoidon pitkäaikaistulokset”

2020

In 2020, the Sakari Alhopuro Foundation awarded grant funding to the following researchers and research projects:

Hynninen Johanna, TYKS, 60 000 €
"Kiertävä soluvapaa kasvainDNA (ctDNA) apuna epiteliaalisen munasarjasyövän kliinisen hoidon räätälöinnissä"

Kaunisto Kari, Turun yliopisto, 60 000 €
"Hyönteisten suolistomikrobiston lajisto ja sen vaikutukset lisääntymismenestykseen"

Laitinen Tomi, Turun yliopisto, 60 000 €
"The long-term effects of child, adolescent, and young adult lipid and lipoprotein levels on future cardiovascular disease"

Lehtimäki Jenni, Suomen ympäristökeskus, Hki, 45 000 €
"VIHERIKKUNA – Vihreille ympäristöille altistumisen ajanjakso ja lapsuuden tyypilliset elintasosairaudet"

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €
"Jodin ja kilpirauhashormoneiden esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä"

Nevalainen Jaana, Oulun yliopisto, 60 000 €
"PEPPI-tutkimus: Istukan toimintahäiriölle alttiiden äitien identifioiminen ensimmäisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana"

Oksanen Julle, Aalto-yliopisto, 20 000 €
"Digital era, light pollution & forgotten conceptual thinking, city beautification metaphors and lost thinking, city beautification metaphors and lost direction of the paradigm in architectural darkness design"

Pietikäinen Annukka, Turun yliopisto, 60 000 €
"Uusi menetelmä borrelioosidiagnostiikan tueksi - Borrelioosin kuvantaminen positroniemissiotietokonetomografian (PET-TT) avulla"

Poosakkannu Anbu, Turun yliopisto, 23 269 €
"Characterization of microbial communities of migratory birds and bats in northern Europe."

Rainio Miia, Turun yliopisto, 60 000 €
"Metallien vaikutus varpuslintujen mikrobiyhteisöön (Impacts of metal pollution on early-life environment of passerine birds)"

Seltmann Martin, Turun yliopisto, 20 728 €
"To be or not to be social? Causes and health consequences of sociality and friendship"

Sormunen Jani, Turun yliopisto, 60 000 €
"Eläinlajiston monimuotoisuus ja sen vaikutukset puutiaisten ja puutiaisvälitteisten taudinaiheuttajien esiintymiseen Seilin saarella"

Takeda Akira, Turun yliopisto, 60 000 €
"The impact of endothelial and stromal cell heterogeneity on cancer cell fitness"

Uusitalo Valtteri, HUS, 34 000 €
"Sydänamyloidoosin kajoamaton diagnostiikka ja tyypittäminen PET-kuvantamisen avulla"

Vakili Hossein, Åbo Akademi, 43 728 €
"Novel formulation of nanoparticle-based levothyroxine sodium by inkjet printing technology for precision medicine"

Weijola Valter, Turun yliopisto, 23 269 €
"Species diversity and ecology of the herpetofauna of New Guinea"

Read more