Awarded grants

The Sakari Alhopuro Foundation has awarded 19 researchers with a total of approximately EUR 750,500 in grant funding. The Sakari Alhopuro Foundation received 176 deserving grant applications by the application deadline. A total of 19 applicants were approved and will share a total of EUR 750,617 in grant funding.

 

In 2021, the Sakari Alhopuro Foundation awarded grant funding to the following researchers and research projects:

Ettala Otto, Turun yliopistollinen sairaala, 30 880 €
”Teknetium-leimattu PSMA -kuvantaminen ja uudet biomarkkerit korkean riskin eturauhassyövässä – PROSTAMIP-tutkimus”               

Fair-Mäkelä Ruth , Turun yliopisto, 30 000 €
”Soluväliaineen säätelemät immuunivasteen mekanismit imusolmukkeessa”                 

Fält-Nardmann Julia, Turun yliopisto, 43 746 €
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys           

Gröndahl-Yli-Hannuksela Kirsi, Turun yliopisto, 30 000 €    
”A-streptokokin oireeton kantajuus raskauden aikana ja yhteys synnytys- ja lapsivuodeajan infektioihin” 

Hogle Shane, Turun yliopisto, 60 000 €        
”Critical transitions and ecological resilience in synthetic human gut microbiomes”

Jokela Heli, Turun biotiedekeskus, 59 956 €
”Ruskean rasvan makrofagit uusina lääkekohteina lihavuuden ja diabeteksen hoitoon” / ”Brown fat macrophages as new drug targets for treating obesity and diabetes”                       

Kauko Otto, Turun biotiedekeskus, 60 000 €
”Kemiallisesti epävakaat proteiinimodifikaatiot syöpäsolujen kasvun säätelijänä”    

Lahdentausta Laura, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 60 000 € 
”Patogeenisten mikrobien leviäminen hammashoidossa syntyvien bioaerosolien välityksellä”    

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €     
”Jodin esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä”     

Nikkonen Sami, Itä-Suomen yliopisto, 23 300 €                    
”Unen ja unisairauksien vaikutus paranemiseen teho-osastoilla”               

Piitulainen Jaakko, Turun yliopistollinen sairaala, 22 200 €
”Nielurisaleikkausmenetelmien vertailututkimus”               

Poosakkannu Anbu, Turun yliopisto, 11 635 €
”Characterization of microbial communities of migratory birds and bats in northern Europe”                   

Rissanen Eero, Harvard Medical School, 23 300 €                
”Mikrogliasolujen aktivaation ja noradrenaliinin kuljettajaproteiinin muutosten merkitys MS-taudin uupumusoireen patogeneesissä”             

Rodrigues Leandro Roza Caio Graco, Helsingin yliopisto, 23 300 €              
”The commonness and rarity of species and their effects on global trait distributions across taxa”      

Rousi Heta, Turun yliopisto, 60 000 €           
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys”         

Sanmark Enni, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 60 000 €
”Äänenmuodostuksessa syntyvä aerosoli ja yksilöllisten tekijöiden vaikutus”        

Seltmann Martin, Turun yliopisto, 23 300 €
”Gentle giants or boisterous beasts? Unravelling the links between social landscape, personality, and health in Asian elephants”      

Sommeria-Klein Guilhem, Turun yliopisto, 60 000 €            
”A unifying probabilistic framework for ecological processes in microbial communities”

Väärämäki Suvi, Tampereen yliopistollinen sairaala, 9 000 €                       
”Vatsa-aortan aneurysman suonensisäisen hoidon pitkäaikaistulokset”   

2020

Grants awarded in 2020:

Hynninen Johanna, TYKS, 60 000 €
"Kiertävä soluvapaa kasvainDNA (ctDNA) apuna epiteliaalisen munasarjasyövän kliinisen hoidon räätälöinnissä"

Kaunisto Kari, Turun yliopisto, 60 000 €
"Hyönteisten suolistomikrobiston lajisto ja sen vaikutukset lisääntymismenestykseen"

Laitinen Tomi, Turun yliopisto, 60 000 €
"The long-term effects of child, adolescent, and young adult lipid and lipoprotein levels on future cardiovascular disease"

Lehtimäki Jenni, Suomen ympäristökeskus, Hki, 45 000 €
"VIHERIKKUNA – Vihreille ympäristöille altistumisen ajanjakso ja lapsuuden tyypilliset elintasosairaudet"

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €
"Jodin ja kilpirauhashormoneiden esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä"

Nevalainen Jaana, Oulun yliopisto, 60 000 €
"PEPPI-tutkimus: Istukan toimintahäiriölle alttiiden äitien identifioiminen ensimmäisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana"

Oksanen Julle, Aalto-yliopisto, 20 000 €
"Digital era, light pollution & forgotten conceptual thinking, city beautification metaphors and lost thinking, city beautification metaphors and lost direction of the paradigm in architectural darkness design"

Pietikäinen Annukka, Turun yliopisto, 60 000 €
"Uusi menetelmä borrelioosidiagnostiikan tueksi - Borrelioosin kuvantaminen positroniemissiotietokonetomografian (PET-TT) avulla"

Poosakkannu Anbu, Turun yliopisto, 23 269 €
"Characterization of microbial communities of migratory birds and bats in northern Europe."

Rainio Miia, Turun yliopisto, 60 000 €
"Metallien vaikutus varpuslintujen mikrobiyhteisöön (Impacts of metal pollution on early-life environment of passerine birds)"

Seltmann Martin, Turun yliopisto, 20 728 €
"To be or not to be social? Causes and health consequences of sociality and friendship"

Sormunen Jani, Turun yliopisto, 60 000 €
"Eläinlajiston monimuotoisuus ja sen vaikutukset puutiaisten ja puutiaisvälitteisten taudinaiheuttajien esiintymiseen Seilin saarella"

Takeda Akira, Turun yliopisto, 60 000 €
"The impact of endothelial and stromal cell heterogeneity on cancer cell fitness"

Uusitalo Valtteri, HUS, 34 000 €
"Sydänamyloidoosin kajoamaton diagnostiikka ja tyypittäminen PET-kuvantamisen avulla"

Vakili Hossein, Åbo Akademi, 43 728 €
"Novel formulation of nanoparticle-based levothyroxine sodium by inkjet printing technology for precision medicine"

Weijola Valter, Turun yliopisto, 23 269 €
"Species diversity and ecology of the herpetofauna of New Guinea"

Read more