Sakari Alhopuron säätiön apurahat haettavissa 1.–28.2.2023

Julkaistu 12.1.2023

 

Sakari Alhopuron säätiön vuoden 2023 apurahat ovat haettavissa 1.–28. helmikuuta. Apurahoja myönnetään lääketieteelliseen ja siihen läheisesti liittyvään tutkimukseen, ympäristötutkimukseen sekä luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua edistävään tutkimukseen. Tutkimus voi olla luonteeltaan poikkitieteellistä.

Säätiö tukee pitkäjänteistä ja korkeatasoista tieteellistä tutkimusta myöntämällä apurahoja postdoc-tutkijoille. Apurahan hakijalta edellytettävän tohtorin tutkinnon suorittamisesta ei saa olla kulunut yli seitsemää vuotta, ellei määräajan ylittymiselle ole olemassa erityistä syytä.

Tutkijat voivat hakea hankeapurahaa, henkilökohtaista työskentelyapurahaa tai molempia yhtä aikaa. Haettavan rahoituksen kokonaissumma voi olla enintään 60 000 euroa. Tutkimustyöhön voi hakea myös jatkorahoitusta.

Hakemus tehdään sähköisessä hakujärjestelmässä, johon kirjaudutaan säätiön verkkosivuilla sijaitsevan linkin kautta. Verkkosivuilta löytyvät myös hakuohjeet ja tarkemmat hakukriteerit.

Tutkimushankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimusaiheen ja suunnitelman lisäksi aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen sekä tutkijan mahdollisuuksiin toteuttaa tutkimuksensa.

Apurahan hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla. Apurahan saajien nimet julkistetaan säätiön internetsivuilla osoitteessa www.sakarialhopuronsaatio.fi viimeistään 31.5.2023.

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Carita Rantanen
carita.rantanen(at)sakarialhopuronsaatio.fi  

 

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron perustaman säätiön tavoitteena on tukea ja edistää korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta, luonnon monimuotoisuutta, yrittäjyyttä sekä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kulttuuria.

Lue lisää