Sakari Alhopuron säätiön apurahat haettavissa 1.–28.2.2021

Julkaistu 14.1.2021

Vuonna 2021 Sakari Alhopuron säätiön apurahat suunnataan lääketiedettä sekä monitieteistä ympäristötutkimusta, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua edistävään tutkimukseen. 

Säätiö jakaa apurahoja lääketieteessä tai luonnontieteissä tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille, jotta heillä olisi mahdollisuus korkeatasoisen tutkimustyön jatkamiseen.

Apurahojen hakuaika alkaa 1.2. ja päättyy 28.2.2021. Hakemus tehdään sähköisessä hakujärjestelmässä, johon kirjaudutaan säätiön verkkosivuilla sijaitsevan linkin kautta. Verkkosivuilta löytyvät myös hakukriteerit ja tarkemmat hakuohjeet.

Tutkijat voivat hakea hankeapurahaa, henkilökohtaista työskentelyapurahaa tai molempia yhtä aikaa. Haettavan rahoituksen kokonaissumma voi olla enintään 60 000 euroa.

Tutkimushankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimusaiheen ja -suunnitelman lisäksi aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen sekä tutkijan mahdollisuuksiin toteuttaa tutkimuksensa.

Apurahan hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla. Apurahan saajien nimet julkistetaan säätiön internetsivuilla viimeistään 31.5.2021.

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Carita Rantanen
carita.rantanen(at)sakarialhopuronsaatio.fi 

 

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron perustaman säätiön tavoitteena on tukea ja edistää korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta, luonnon monimuotoisuutta, yrittäjyyttä sekä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kulttuuria. Säätiön hallitus tekee päätökset haettaviksi tulevien apurahojen vuosittaisista painopistealueista, joista tiedotetaan säätiön verkkosivuilla.

Lue lisää