Sakari Alhopuron säätiö jakoi 750 000 euroa lääketieteen ja luonnontieteen tutkijoille

Sakari Alhopuron säätiö rahoittaa 19 tutkijan työtä kaikkiaan 750 617 eurolla. Rahoitusta myönnettiin muun muassa tutkimukselle, joka selvittää äänenmuodostuksessa syntyvän aerosolin yhteyttä koronaviruksen leviämiseen, sekä hankkeille, joissa tutkitaan ympäristömuutosten vaikutuksia Lapin subarktisiin ja Itämeren murtovesien eliöyhteisöihin.

Julkaistu 21.5.2021

Sakari Alhopuron säätiö sai määräaikaan mennessä 176 apurahahakemusta. Myönteisen päätöksen sai 19 hakijaa, joiden kesken 750 617 euron suuruinen summa jaetaan. 

– Ansiokkaita hakemuksia tuli tänäkin vuonna paljon, eikä päätösten tekeminen ollut helppoa. Haluamme kannustaa lahjakkaita nuoria jatkamaan tutkijan uralla myöntämällä rahoitusta nimenomaan väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön, säätiön hallituksen puheenjohtaja Sakari Alhopuro sanoo.

Kahdessa rahoitusta saaneessa hankkeessa tutkitaan ympäristömuutosten vaikutuksia Lapin subarktisiin ja Itämeren murtovesien eliöyhteisöihin. Tutkimus toteutetaan Turun yliopiston kenttäasemilla, jotka sijaitsevat Suomen ääripäissä – Saaristomerellä Seilissä ja Lapissa Kevolla.

Apuraha myönnettiin myös tutkimukselle, jonka avulla selvitetään äänenmuodostuksessa syntyvän aerosolin yhteyttä koronaviruksen leviämiseen. Tavoitteena on luoda tutkittuun tietoon perustuvia toimintamalleja, joita hyödyntämällä esittävästä taiteesta voitaisiin nauttia myös pandemioiden aikana terveyttä vaarantamatta.

Muut rahoitusta saaneet hankkeet ja apurahansaajien nimet löytyvät täältä.

Nyt myönnettyjen apurahojen lisäksi Sakari Alhopuron säätiö poikkeuksellisesti myönsi alkuvuodesta miljoona euroa Helsingin yliopistossa tehtävään rokotetutkimukseen.

– Suomalainen rokotetutkimus ja  kotimainen rokotetuotanto olisi erittäin tärkeää niin terveyden, talouden kuin huoltovarmuudenkin kannalta. Niiden ansiosta meillä olisi paremmat mahdollisuudet pitää yhteiskunta toimintakykyisenä seuraavan pandemian iskiessä. Puuttuva lisärahoitus on pieni summa verrattuna koronan jo tähän mennessä aiheuttamiin kustannuksiin, Alhopuro muistuttaa.

 

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Carita Rantanen
p. +358 40 503 9609, carita.rantanen(at)sakarialhopuronsaatio.fi 

                                                   

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron perustaman säätiön tavoitteena on tukea ja edistää korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta, luonnon monimuotoisuutta, yrittäjyyttä sekä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kulttuuria. Säätiön hallitus tekee vuosittain päätökset haettaviksi tulevien apurahojen painopistealueista, joista tiedotetaan säätiön verkkosivuilla.

Lue lisää