Stiftelser gör viktiga arbetet för vårt gemensamma bästa

De finländska stiftelserna finansierar vetenskap, konst och medborgarprojekt med över en halv miljard euro varje år. Internationella stiftelsedagen, som firas i oktober, lyfter fram stiftelsernas värdefulla arbete och deras viktiga roll i samhället.

Publiserat 2.10.2023

Internationella stiftelsedagen firas runt om i Europa den 1 oktober. Syftet med dagen är att synliggöra stiftelsernas värdefulla arbete och betydande samhälleliga inflytande.

De finländska stiftelsernas finansiering av vetenskap, konst och medborgarprojekt uppgår till över en halv miljard euro per år. Stiftelserna beviljar stipendier och bidrar på så sätt till att täcka underskottet i den offentliga finansieringen, särskilt i fråga om medicinsk forskning: år 2022 understödde stiftelserna läkar- och hälsovetenskapen med 99 miljoner euro – en summa som täcker cirka en tredjedel av forskningsutgifterna inom sektorn.

Världen behöver forskningsbaserad kunskap. Därför beviljar också Sakari Alhopuros stiftelse årligen stipendier för medicinsk och nära relaterad forskning, miljöforskning samt forskning som främjar naturens mångfald och naturvård. Stiftelsen har under sina verksamhetsår delat ut sammanlagt 3,3 miljoner euro i stipendier samt donerat en miljon euro till den finländska vaccinforskningen.

 

Fyra år av stiftelsegärningar

Sakari Alhopuros stiftelse firar också en annan viktig dag i oktober: det blir fyra år sedan stiftelsen grundades. Medicinalrådet Sakari Alhopuro ville vara med och trygga framtiden för högklassig undervisning och forskning genom stiftelsen som bär hans namn.

Alltsedan stiftelsen grundades har den i synnerhet stött forskare i början av sin forskarbana, eftersom dessa enligt Alhopuro har den senaste kunskapen och stor entusiasm. Stipendier beviljas personer som avlagt doktorsexamen, meriterade forskare och högklassiga forskningsprojekt.

Redan innan stiftelsen grundades hade Sakari Alhopuro donerat totalt cirka 4,8 miljoner euro till förmån för vetenskap och utbildning. Alhopuro har alltid drivits av en vilja att hjälpa.

– Vad är meningen med livet? Som läkare har jag ofta tänkt att meningen med livet ligger i att hjälpa andra, sade Alhopuro när han grundat stiftelsen.

(linkkipainike) Läs mer om Stiftelsedagen på webbplatsen Stiftelser och fonder

(Linkkipainike) Läs berättelsen om Sakari Alhopuros stiftelse

 

Läs berättelsen om Sakari Alhopuros stiftelse

Läs mer om forskningsprojekt som finansieras av stiftelsen 

 

 

 

Stiftelsernas finansiering av vetenskap, konst och medborgarprojekt uppgår till över en halv miljard euro

 

  • År 2022 understödde stiftelserna vetenskap, konst och medborgarprojekt med 516 miljoner euro.
  • År 2022 beviljade Sakari Alhopuros stiftelse över 880 000 till sammanlagt 18 forskare i medicin och naturvetenskap.
     
  • Räknat från början av Finlands självständighet har privata stiftelser finansierat vetenskap och forskning med över 5,5 miljarder euro.
  • Under sin fyraåriga historia har Sakari Alhopuro Foundation beviljat 4,3 miljoner euro till forskning.
     
  • Stiftelser och fonder rf är en förening för finländska stipendiegivare och den enda intresse- och understödsföreningen för stiftelser i Finland. Föreningen har 227 medlemmar.
  • Antalet registrerade stiftelser i Finland är ca. 2 700.

 

Läs mer om Stiftelser och fonder

 

Läs mer