Säätiöt tekevät tärkeää työtä yhteiseksi hyväksi

Suomalaiset säätiöt rahoittavat tiedettä, taidetta ja kansalaishankkeita joka vuosi yli puolella miljardilla eurolla. Lokakuussa vietettävä kansainvälinen säätiöpäivä muistuttaa säätiöiden tekemästä arvokkaasta työstä ja niiden merkittävästä yhteiskunnallisesta roolista.

Julkaistu 2.10.2023

Kansainvälistä säätiöpäivää vietetään ympäri Eurooppaa lokakuun 1. päivänä. Päivän tarkoituksena on tehdä näkyväksi säätiöiden arvokasta työtä ja merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Suomalaiset säätiöt rahoittavat joka vuosi yli puolella miljardilla eurolla tiedettä, taidetta ja kansalaishankkeita. Niiden myöntämät apurahat paikkaavat julkisen rahoituksen vajetta, mikä näkyy erityisesti lääketieteellisessä tutkimuksessa: vuonna 2022 säätiöt tukivat lääke- ja terveystieteitä 99 miljoonalla eurolla – summa kattaa noin kolmanneksen alan tutkimusmenoista. 

Maailma tarvitsee tutkittua tietoa. Tämän vuoksi myös Sakari Alhopuron säätiö myöntää vuosittain apurahoja lääketieteelliseen ja siihen läheisesti liittyvään tutkimukseen, ympäristötutkimukseen sekä luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua edistävään tutkimukseen. Säätiö on toimintavuosiensa aikana jakanut yhteensä 3,3 miljoonaa euroa apurahoja sekä lahjoittanut miljoona euroa suomalaiseen rokotetutkimukseen.


Neljä vuotta säätiötekoja

Sakari Alhopuron säätiö viettää lokakuussa myös toista tärkeää merkkipäivää: säätiön perustamisesta tulee kuluneeksi neljä vuotta. Lääkintöneuvos Sakari Alhopuro halusi olla osaltaan turvaamassa korkealaatuisen opetuksen ja tutkimuksen tulevaisuutta nimeään kantavan säätiön kautta. 

Perustamisestaan lähtien säätiö on tukenut erityisesti uransa alkutaipaleella olevia tutkijoita, sillä Alhopuron mukaan heillä on hallussaan uusin tieto ja valtavasti innostusta. Apurahoja myönnetään tohtorin tutkinnon suorittaneille, ansioituneille tutkijoille ja korkeatasoisille tutkimushankkeille.

Jo ennen säätiön perustamista Sakari Alhopuro on lahjoittanut tieteen ja koulutuksen hyväksi kaikkiaan noin 4,8 miljoonaa euroa. Alhopuroa on aina motivoinut auttamisen halu. 

– Mikä on elämän tarkoitus? Lääkärinä olen usein miettinyt, että elämän tarkoitus löytyy muiden auttamisesta, Alhopuro kertoi säätiön perustettuaan. 

 

Tutustu Sakari Alhopuron säätiön tarinaan

Lue säätiön rahoittamista tutkimushankkeista

 

 

Säätiöiltä yli puoli miljardia euroa tieteen, taiteen ja kansalaisyhteiskunnan tukemiseen
 

  • Vuonna 2022 suomalaiset säätiöt rahoittivat tiedettä, taidetta ja kansalaishankkeita 516 miljoonalla eurolla.
  • Sakari Alhopuron säätiö jakoi vuonna 2022 yhteensä lähes 900 000 euroa 18 tutkimushankkeelle.
     
  • Suomalaiset säätiöt ovat tukeneet tiedettä ja tutkimusta yhteensä yli 5,5 miljardilla eurolla Suomen itsenäisyyden aikana.
  • Sakari Alhopuron säätiö on nelivuotisen historiansa aikana tukenut tieteentekijöitä 4,3 miljoonalla eurolla.
     
  • Säätiöt ja rahastot ry on suomalaisten apurahanjakajien yhdistys sekä Suomen ainoa säätiöiden etu- ja tukijärjestö. Yhdistykseen kuuluvat kaikki suurimmat apurahoja jakavat säätiöt – jäseninä on tällä hetkellä 227 säätiötä. 
  • Suomessa on kaikkiaan noin 2 700 säätiötä.

 

Lue lisää Säätiöt ja rahastot ry:n verkkosivuilta

 

Lue lisää