Medicinalrådet Sakari Alhopuro är årets alumn vid Åbo universitet

Åbo universitet har utsett medicine doktor, medicinalrådet Sakari Alhopuro, till årets alumn. Med utmärkelsen vill universitetet tacka Alhopuro för hans satsning på vetenskapen och hans arbete för att bygga upp samhällelig välfärd och en hållbar utveckling.

Publiserat 26.2.2021

Utmärkelsen Årets alumn tilldelas årligen till en tidigare studerande vid Åbo universitet som genom sin verksamhet har främjat universitets och det finländska samhällets framgång.

Sakari Alhopuro tog sin medicine licentiatexamen vid Åbo universitet 1973 och disputerade för doktorsgraden 1978. Under nästan fyrtio decennier stod han i ledningen för Läkarstationen Pulssi som han grundat och ägde. Pulssi var en av de största privata läkarcentralerna i Finland.

– Åbo universitet har gett mig en utmärkt utbildning för läkaryrket. Universitetet hade bra lärare och studiekamrater. Läkarutbildningen innehöll också mental fostran, och man lärde dessutom känna toppkrafter inom olika områden, berättar Alhopuro.

Med utmärkelsen vill universitetet tacka Sakari Alhopuro för hans långsiktiga satsning på vetenskapen och på att bygga upp välfärd och hållbar utveckling i samhället.

– Sakari Alhopuro har genom sitt viktiga stöd banat väg för ny kunskap och kompetens samt i hög grad främjat Åbo universitets framgång, säger rektor Jukka Kola.

Alhopuro har bidragit till att Åbo universitet har utvecklat bland annat sin framtidsforskning, företagarutbildning samt forskning och utbildning inom medicinteknik och hälsoekonomivetenskap.

Med hjälp av en donation från Alhopuro har också Pentti Malaska-priset för framtidsforskning lanserats. Alhopuro vigdes till hedersdoktor vid Åbo handelshögskola 2016.  

Under de senaste åren har Sakari Alhopuro donerat medel i synnerhet till forskning relaterad till naturens diversitet. Ämnet är av personligt intresse för denna vetenskapsmecenat.

– Jag har varit intresserad av biologi och naturfotografering, särskilt fåglar. Under de senaste åren har jag lagt märke till att många fåglar som tidigare varit vanliga har blivit alltmer sällsynta i Lappland. Människans agerande har verkligen försvårat många djurs existens, säger Alhopuro.

Med finansiering från Alhopuros donation inrättades 2018 tre professurer som främjar forskningen kring naturens diversitet: en professur i subarktisk ekologi, en professur i forskning kring Skärgårdshavet och en professur i biodiversitetsforskning.

Alhopuro grundade 2019 en stiftelse som ska främja medicinsk forskning, naturens mångfald, företagande samt välfärd och kultur i det finländska samhället.

– Nätverk är viktiga om man vill få något uträttat. Alumnerna kan i bästa fall vara en enorm resurs för universiteten, säger Alhopuro.

 


Bilden: Hanna Oksanen, Turun yliopisto

Läs mer