Ilppo Vuorinen tecknade ned historier från Själö med forskarens noggrannhet

Den nyutkomna boken Seili – Elon kirjoa av den långvariga direktören för Skärgårdshavets forskningsinstitut, professor emeritus Ilppo Vuorinen, tar oss med på en upptäcktsfärd i ön Själös brokiga historia och ger oss en inblick i författarens livsverk.

Publiserad 6.7.2020

När författaren som ung biologistuderande besökte Själö för första gången 1975 kunde han knappast ana att hans livsverk till stor del skulle förläggas till denna unika ö i Åbo skärgård. Lika lite kunde han ana att han nästan ett halvsekel senare skulle skriva en bok om öns brokiga skeden.

– Tanken på att skriva en bok mognade fram så småningom. Under mina studieår på 1970-talet bekantade jag mig med Själös skiftesrika historia, och historierna jag då fick höra fanns länge kvar i mina tankar, berättar Vuorinen.

År 1992 utnämndes Vuorinen till direktör för Skärgårdshavets forskningsinstitut. Institutet besöktes av otaliga gäster från Finland och övriga världen, och Vuorinen presenterade också öns natur och Själös fascinerande historia för dem.

– Jag berättade historierna jag hade hört under min studietid om och om igen, och blev allt mer intresserad av öns historia. Jag ville börja utreda bakgrunden till historierna med forskarens noggrannhet. De ursprungliga dokumenten bekräftade sanningshalten i många, ibland vilda, historier, men riktigt allt kunde inte bevisas, skrattar Vuorinen.

När Vuorinen gick i pension 2016 fick han tid att förverkliga den idé som han haft sedan länge. Boken, som utkom i juni 2020, är ett fängslande infopaket om ön som en del av Finlands statshistoria, medicinska historia, ideologiska och politiska historia samt av Åbo universitets historia.

Vuorinen har tillägnat boken medicinalrådet Sakari Alhopuro, som länge och på många olika sätt har stött det forskningsarbete som utförs på Själö.

Tips från upphovsmannen:
Den som vill dyka djupare in i Själös historia kan med fördel också bekanta sig med källhänvisningarna i slutet av boken.

 

Verket Seili – Elon kirjoa säljs av Akademiska bokhandeln, Sammakon Kirjakauppa och Pieni Kirjanpuoti. Boken kan också beställas från förlagets webbutik www.kustannusaarni.fi.

Mer information om Själö

 

 

Läs mer