Kan makrofager i brunt fett hjälpa mot störd fettomsättning?

Fetma och fetmarelaterade sjukdomar har ökat globalt. De största bovarna bakom överviktsrelaterad inflammation är makrofagerna i vitt fett, dvs. immunförsvarets ätarceller. Däremot vet vi att brunt fett är bra för hälsan, men mekanismerna behöver undersökas närmare.

Publiserat: 2.12.2021
Skribent: Heli Jokela

Vi vet att makrofager, dvs. immunförsvarets ätarceller i den vita fettvävnaden, är den största orsaken till fetmarelaterad inflammation. I växelverkan med fettcellerna bidrar de här vävnadsspecifika makrofagerna till patogenes, dvs. till att metaboliska konsekvenser av fetma uppstår. Sådana konsekvenser är t.ex. typ 2-diabetes och ateroskleros.

I motsats till det vita fettet som lagrar fettceller förbrukar det bruna fettet energi och förbättrar fettomsättningen. Det bruna fettet är alltså till hjälp bl.a. för sockeromsättningen och viktkontrollen, och dessutom minskar det mängden skadligt kolesterol. 

I dag vet vi att också vuxna människor har brunt fett som aktiveras t.ex. när vi exponeras för kyla. Forskning visar att det bruna fettet är bra för hälsan, men vi vet ännu inte tillräckligt mycket om det bruna fettets immunologi, dvs. immunförsvarsceller. Det bruna fettets hälsofördelar inspirerade mig att forska i möjligheten att behandla eller till och med förebygga fetma och diabetes genom att manipulera de vävnadsspecifika makrofagerna i brunt fett.

För att optimala behandlingsmetoder ska kunna utvecklas behövs grundliga forskningsdata om makrofagernas ursprung och utveckling samt om de mekanismer som balanserar dem. Syftet med min forskning är att undersöka ursprunget till det bruna fettets vävnadsspecifika makrofager, analysera makrofagernas betydelse för utvecklingen av brunt fett och fettets funktion samt att undersöka hur aktivering eller inhibering av makrofager av olika ursprung kan aktivera det bruna fettet och på det sättet skydda mot fetma.

 

Olika källor producerar likadana celler

Förutom att försvara kroppen har vävnadsspecifika makrofager också andra viktiga uppgifter i samband med vävnadernas utveckling och balansering. Men de har också en roll vid patologiska tillstånd, t.ex. när cancer utvecklas.

De vävnadsspecifika makrofagerna hos möss härstammar från tre olika källor: under embryots utveckling gulblåsan och levern och efter födseln benmärgens monocyter. De transporteras till vävnaderna med blodomloppet och differentieras till vävnadsspecifika makrofager.

Vuxna har i varje vävnad en unik samling sådana makrofager med olika ursprung. Vår allmänna hypotes är att ursprunget avgör makrofagernas uppgifter och i synnerhet hur de reagerar i olika situationer, t.ex. vid fetma. För det bruna fettet gäller detsamma, dvs. makrofager med olika ursprung antingen främjar eller förebygger inflammation. Tillsammans med min doktorand Inês Félix har jag bedrivit omfattande makrofagforskning med talrika encellstekniker och Åbo biovetenskapscentrums mest avancerade bilddiagnostiska teknik. Just nu utreder vi i synnerhet vilka uppgifter de makrofager som utvecklats i embryofasen har när brunt fett bildas och verkar i vuxna individer.

 

Målet är att utveckla nya behandlingsformer

I denna undersökning försöker vi hitta sätt att förhindra inflammationsreaktioner i inflammatoriska makrofager i det bruna fettet genom att manipulera makrofagerna. Samtidigt kan det bruna fettet aktiveras genom att de anti-inflammatoriska makrofagernas aktivitet effektiviseras så att en helt ny möjlighet uppstår att förbättra t.ex. kroppens sockerbalans. Med det stöd jag fått för mitt forskningsprojekt från Sakari Alhopuros stiftelse kan vi bygga upp ett gediget forskningsunderlag för att utreda möjligheterna att utveckla nya vårdformer med hjälp av makrofagerna i brunt fett.  Vi hoppas att forskningsresultaten bidrar konkret till vården av patienter som lider av diabetes och störningar i fettomsättningen. 

 

Bilden av skribent.

 

 

FD Heli Jokela arbetar som specialforskare i Pia Rantakaris forskningsgrupp vid Åbo Biovetenskapscentrum. Hon disputerade 2018 vid forskningsenheten för integrativ fysiologi och farmakologi vid Åbo universitets biomedicinska institution. Rantakaris forskningsgrupp ingår i flaggskeppsprogrammet InFLAMES.

 

 

 

 

Bilden: Shutterstock

 

Länkar:

https://plvap.utu.fi/
https://bioscience.fi/research/macrophage-ontogeny-and-function/profile/
https://inflames.utu.fi/home-suomi/
https://twitter.com/JokelaHeli
https://twitter.com/RantakariGroup

 

 

 

Kommentera

Titel:
Kommentar:
Namn:
 
Läs mer