Internationellt samarbete krävs för att förebygga dödliga hjärnblödningar

Subaraknoidalblödningar drabbar beklagligt ofta friska personer i arbetsför ålder, och sjukdomen dödar upp till hälften av de insjuknade. Finland har länge varit en av föregångarna inom den epidemiologiska forskningen kring sjukdomen, men för att minska den globala sjukdomsbördan krävs internationellt forskningssamarbete.

Publiserat 3.8.2023
Text: Ilari Rautalin
Bild: iStock
Redigering: Viestintätoimisto Jokiranta Oy

 

Subaraknoidalblödningar (SAB) utgör cirka 5–10 procent av alla cirkulationsstörningar i hjärnan. SAB är alltså, efter hjärninfarkt och hjärnblödning, den tredje vanligaste orsaken till stroke.

SAB drabbar ändå friska personer i arbetsför ålder oftare än de andra typerna av stroke, och därför kan dess sjukdomsbörda jämföras med de andra cirkulationsstörningarna. Man har uppskattat att kring 1,2 miljoner människor globalt sätt årligen insjuknar i SAB. I genomsnitt rapporteras cirka 400 000 dödsfall per år.
 

Hälsosamma levnadsvanor viktiga

Enligt flera högkvalitativa undersökningar är SAB i huvudsak en sjukdom orsakad av ohälsosamma levnadsvanor. De främsta riskfaktorerna för SAB är rökning och högt blodtryck. Övriga faktorer som eventuellt ökar sjukdomsrisken är brist på fysisk aktivitet, hög alkoholkonsumtion samt en hög kolesterolhalt i blodet.

Som sjukdom är SAB ändå på så sätt barmhärtig, att kommer man ifrån de ohälsosamma levnadsvanorna verkar risken för insjuknande att minska effektivt. Till exempel efter att man har slutat röka är risken för SAB efter några år på samma nivå som för icke-rökare.

Finland och övriga Norden har under årtionden varit banbrytande inom den epidemiologiska SAB-forskningen i synnerhet tack vare sina högklassiga nationella register. Registren är validerade och innehåller tusentals patientfall. Med hjälp av dem har man senast till exempel rapporterat att incidensen och dödlighetstalen för SAB i regel är på nedåtgående. Det här är troligen en följd av att rökningen har minskat och blodtryckssjukdomar mer sällan förblir obehandlade, samt av att diagnostiseringen och vården av SAB har blivit bättre.
 

Globalt samarbete för att minska sjukdomsbördan

Det är synnerligen svårt att göra högkvalitativ epidemiologisk forskning kring SAB, eftersom upp till en fjärdedel av patienterna dör plötsligt innan de hinner uppsöka vård. Därför kan man i regel inte utnyttja sjukhuskohorter vid den epidemiologiska forskningen kring sjukdomen. Eftersom sjukdomen är relativt ovanlig krävs å andra sidan i princip forskningskohorter på hundratusentals människor och tiotals år av uppföljning, för att uppnå en tillräcklig patientmängd. Därför borde internationellt samarbete inom SAB-epidemiologi vara snarare regel än undantag.

Sakari Alhopuros stiftelse stöder för tillfället mitt arbete vid en av världens bästa forskningsenheter med fokus på stroke-sjukdomars epidemiologi (The National Institute for Stroke and Applied Neurosciences) i Auckland i Nya Zeeland.  Under mina ett eller två år som gästforskare är det min avsikt att klargöra SAB:s globala sjukdomsbörda, skillnader mellan länder samt orsaker till dessa med hjälp av Global Burden of Disease-forskningsprojektet som innehåller epidemiologiska data från 204 stater eller regioner.  Dessutom förstärker vi även andra internationella samarbetsprojekt vars syfte är att minska den globala incidensen av dödliga hjärnblödningar.

Mera information om subaraknoidalblödningar och dess förebyggande finns till exempel på Internetmedicin.se: https://www.internetmedicin.se/behandlingsoversikter/neurokirurgi/subaraknoidalblodning/

 

 

Ilari Rautalin.

 

 

MD Ilari Rautalin är medicine licentiat och doktor utexaminerad från Helsingfors universitet år 2021. Under de senaste åren har han publicerat många nationellt och internationellt noterade publikationer om SAB:s epidemiologi i högklassiga publikationsserier inom neurovetenskaper. För tillfället verkar han med stöd av Sakari Alhopuros stiftelse som huvudforskare för flera internationella samarbetsprojekt vid Aucklands tekniska universitet i Nya Zeeland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs mer