Fotoutställningen Nordens fåglar i Konstkapellet

Publiserat 1.9.2021

Medicinalrådet Sakari Alhopuro är känd som en skicklig naturfotograf och en stor naturvän. Alhopuro, som har åkt runt och fotograferat på olika håll i norra Finland, berättar att han blev förskräckt över hur tydligt effekterna av klimatförändringen syns i den nordliga naturen redan nu.

– Fjällapplands växter och djur är de som lider mest av klimatförändringen. Det minskade snötäcket utgör ett hot för många arter, bl.a. järven och fjällräven. Fjällräven är ett exempel på en art som vi helt håller på att mista, säger Alhopuro.

Allra mest känsliga för klimatförändringen är Lapplands insektsarter och deras antal. I och med klimatuppvärmningen försvinner en del av insekterna och nya arter kommer i deras ställe. En av de skadeinsekter som har spridit sig till Lappland är den allmänna frostfjärilen som förstör fjällbjörkar, och i och med att den har blivit vanligare har de trädlösa fjällområdena ökat i yta.

– Förändringarna i insektsarterna har en avsevärd inverkan på den nordliga växtligheten och på fågelbeståndet. I norr lever flera mycket utrotningshotade fåglar, såsom fjällripa, fjälluggla, brushane och simsnäppa.

Med sina fantastiska fågelfoton vill Alhopuro väcka människorna och få oss att försvara vår unika natur och att stävja klimatförändringen genom vårt eget agerande och våra val.

Fotoutställningen Pohjoisen lintuja öppnar i S:t Henriks ekumeniska konstkapell 1.9.2021. Utställningen är öppen för allmänheten 2–30.9. Konstkapellet ligger i Åbo, på ön Hirvensalo.

 

www.taidekappeli.fi

 

Läs mer