LISÄTILA älä poista!

Myönnetyt apurahat

2023

Vuonna 2023 Sakari Alhopuron säätiön apuraha myönnettiin seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:

 

Fair-Mäkelä Ruth, Turun yliopisto, 60 000 € (jatkorahoitus)
”PLVAP-sensorin merkitys imusolmukkeen suodatustoiminnon säätelyssä”

Fuchs Benjamin, Turun yliopisto, 60 000 € (jatkorahoitus)
”Pollinator health and ecosystem services challenged by agrochemical pollution”

Hattich Giannina, Turun yliopisto, 59 983 €
”It’s getting hot in here: European-wide study of phytoplankton temperature adaptation”

Heino Matti, Helsingin yliopisto, 58 695 €
”Mitokondriogenomeihin kohdistuva lämpötilavalinta: tekijä lajien selviytymisessä ja sukupuutossa?”

Irannezhad Masoud, Oulun yliopisto, 36 500 € (jatkorahoitus)
”Fenno-Scandinavian Snow Drought Projection: Climate Drivers, Hydrological Implications, & Ecological Sustainability Risks”

Jokela Heli, Turun biotiedekeskus, 59 858 € (jatkorahoitus)
”BATMAC: Alkioperäisten makrofagien rooli ruskean rasvan kehityksessä ja toiminnassa”

Kiiski Johanna, Helsingin yliopisto, 60 000 €
”Yksilölliseen lääkehoitoon vaikuttavien geenimuutosten tunnistaminen ja karakterisointi suomalaisessa väestössä”

Kurra Venla, Tampereen yliopisto, 25 000 €
”Munasarjojen toiminnan ennenaikaisen hiipumisen genetiikkaa suomalaisilla.”

Mathew Suni Anie, Turun yliopisto, 60 000 €
”Arctic Plants and Heavy Metal Pollution: Investigating effects of heavy metal (HM) pollution on plant-associated bacteria in Arctic ecosystems during seasonal changes”

Miihkinen Mitro, Helsingin yliopisto, 30 000 €
”Single-cell dissection of metastasis-induced stromal rewiring”

Pietikäinen Annukka, Turun yliopisto, 60 000 € (jatkorahoitus)
”NoveLyme – Novel diagnostics for Lyme borreliosis” 

Rousi Heta, Turun yliopisto, 12 500 € (jatkorahoitus)
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin ja ravintoverkkoihin – jatkotutkimus”

Saarni Saija, Turun yliopisto, 60 000 €
”Mikromuovin kulkeutumisreitit ja sedimentoituminen Saaristomerellä (MIKS)”

Salli Malla, HUS/UCLH, 24 700 €
”Suun mikrobiomi, mikro-rna ekspressioprofiili ja inflammaatiomarkkerit suun levyepiteelisyöpäpotilailla”

Teuho Jarmo, Valtakunnallinen PET-keskus, 60 000 €
”Tekoälyn käyttäminen iskemian automaattiseen analyysiin ja luokitteluun PET-sydänperfuusiotutkimuksissa”

Tynell Janne, Helsingin yliopisto, 40 000 €
”VacSeed – siemenpohjainen oraalirokote metsämyyrien syöttirokottamiseen”

Uusitalo Ruut, Helsingin yliopisto, 24 700 € (jatkorahoitus)
”Underrecognized burden of arboviral diseases in southeastern Kenya: impacts of global change processes on mosquito distributions, and practical tools for prevention”

Virtanen Jenni, Helsingin yliopisto, 30 000 €
”Vuohisdermatiitin ja hevosen parapoxviruksen epidemiologia, karakterisointi ja diagnostiikka”

2022

Vuonna 2022 Sakari Alhopuron säätiön apuraha myönnettiin seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:

Fair-Mäkelä Ruth, Turun yliopisto, 60 000 € (jatkorahoitus)
"Imusolmukkeen soluväliaineen merkitys immuunivasteen säätelijänä"

Fuchs Benjamin Turun yliopisto, 60 000 € 
"Does the world’s most widely used pesticide fuel global pollinator decline?"

Fält-Nardmann Julia, Turun yliopisto, 39 486 € (jatkorahoitus)
"Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys"

Hagnäs Maria, Rovaniemen terveyskeskus, 15 000 €
"Tyypin 2 diabetespotilaiden hoitotasapainoon vaikuttavat tekijät perusterveydenhuollossa" 

Hyysalo Anu, Helsingin yliopisto, 60 000 €
"Amyotrofisen lateraaliskleroosin kantasolupohjainen in vitro -malli: Tutkimus uuden veriaivoesteen läpäisevän CDNF-fragmentin tehosta ALS:n hoidossa."

Irannezhad Masoud, Oulun yliopisto, 43 600 €
"Fenno-Scandinavian Snow Drought Projection: Climate Drivers, Hydrological Implications, & Ecological Sustainability Risks"

Jokela Heli, Turun biotiedekeskus, 45 209 € (jatkorahoitus)
"Alkioperäiset makrofagit ruskean rasvan kehityksessä ja toiminnassa / Embryonic macrophages in brown adipose tissue development and function"

Lukkarinen Minna, Turun yliopistollinen sairaala, 59 600 € 
"FinnBrain Atopy — Maternal stress during pregnancy and the risk of atopic disorders in the offspring"

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 € (jatkorahoitus)
"Jodin esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä"

Ollila Meri-Maija, Oulun yliopisto, 40 076 € 
"Novel Approaches to Assess the Risk for Type 2 Diabetes and Its Related Complications In Polycystic Ovary Syndrome"

Pärnänen Katariina, Turun yliopisto, 59 975 € 
"Antibiotic resistance in the gut metagenome: risks and contributors in the Finnish adult population (FARe-RisC)"

Rainio Mia, Turun yliopisto, 60 000 € (jatkorahoitus)
"Metallien vaikutus luonnonvaraisten lintujen mikrobiston toimintaan ja fysiologiaan / Impacts of metal pollution on microbial function and physiology of wild birds"

Rautalin Ilari, Helsingin yliopisto, 23 600 € 
"Lukinkalvonalaisen verenvuodon riskitekijät sekä maailmanlaajuinen tautitaakka"

Rousi Heta, Turun yliopisto, 60 000 € (jatkorahoitus)
"Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys"

Toivonen Elli, Tampereen yliopisto, 50 000 € 
"PREMIuM (PRE-eclamptic MIcrobiota and Metabolism) Neonatal microbiota of meconium, cord blood metabolomics and maternal bacterial environment after pre-eclamptic and normal pregnancy"

Uusitalo Ruut, Helsingin yliopisto, 23 600 € 
"Emergence of disease vectors and zoonotic pathogens: environmental determinants of Aedes aegypti abundance and pathogen transmission with building design-related solutions in rural Kenya"

Virta Leena, Helsingin yliopisto, 59 970 € 
"Ilmastonmuutos muokkaa Itämeren matalien pohjien mikrobiyhteisöjen monimuotoisuutta ja toimintaa – Tuleeko matalista pohjista hiilen varastojen ja ilmastonmuutoksen hillitsijöiden sijaan hiilen lähteitä ja ilmastonmuutoksen kiihdyttäjiä?"

Weltner Jere, Folkhälsanin tutkimuskeskus, 60 000 € 
"Defining Determinants of Human Trophectoderm Formation with Stem Cell Models"

 

2021

Vuonna 2021 Sakari Alhopuron säätiön apuraha myönnettiin seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:

Ettala Otto, Turun yliopistollinen sairaala, 30 880 €
”Teknetium-leimattu PSMA -kuvantaminen ja uudet biomarkkerit korkean riskin eturauhassyövässä – PROSTAMIP-tutkimus”

Fair-Mäkelä Ruth , Turun yliopisto, 30 000 €
”Soluväliaineen säätelemät immuunivasteen mekanismit imusolmukkeessa”

Fält-Nardmann Julia, Turun yliopisto, 43 746 €
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys

Gröndahl-Yli-Hannuksela Kirsi, Turun yliopisto, 30 000 €
”A-streptokokin oireeton kantajuus raskauden aikana ja yhteys synnytys- ja lapsivuodeajan infektioihin”

Hogle Shane, Turun yliopisto, 60 000 €
”Critical transitions and ecological resilience in synthetic human gut microbiomes”

Jokela Heli, Turun biotiedekeskus, 59 956 €
”Ruskean rasvan makrofagit uusina lääkekohteina lihavuuden ja diabeteksen hoitoon” / ”Brown fat macrophages as new drug targets for treating obesity and diabetes”

Kauko Otto, Turun biotiedekeskus, 60 000 €
”Kemiallisesti epävakaat proteiinimodifikaatiot syöpäsolujen kasvun säätelijänä”

Lahdentausta Laura, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 60 000 €
”Patogeenisten mikrobien leviäminen hammashoidossa syntyvien bioaerosolien välityksellä”

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €
”Jodin esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä”

Nikkonen Sami, Itä-Suomen yliopisto, 23 300 €
”Unen ja unisairauksien vaikutus paranemiseen teho-osastoilla”

Piitulainen Jaakko, Turun yliopistollinen sairaala, 22 200 €
”Nielurisaleikkausmenetelmien vertailututkimus”

Poosakkannu Anbu, Turun yliopisto, 11 635 €
”Characterization of microbial communities of migratory birds and bats in northern Europe”

Rissanen Eero, Harvard Medical School, 23 300 €
”Mikrogliasolujen aktivaation ja noradrenaliinin kuljettajaproteiinin muutosten merkitys MS-taudin uupumusoireen patogeneesissä”

Rodrigues Leandro Roza Caio Graco, Helsingin yliopisto, 23 300 €
”The commonness and rarity of species and their effects on global trait distributions across taxa”

Rousi Heta, Turun yliopisto, 60 000 €
”Ympäristömuutosten vaikutukset Lapin subarktisiin sekä Itämeren murtoveden eliöyhteisöihin – ekosysteemitason vertaileva selvitys”

Sanmark Enni, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 60 000 €
”Äänenmuodostuksessa syntyvä aerosoli ja yksilöllisten tekijöiden vaikutus”

Seltmann Martin, Turun yliopisto, 23 300 €
”Gentle giants or boisterous beasts? Unravelling the links between social landscape, personality, and health in Asian elephants”

Sommeria-Klein Guilhem, Turun yliopisto, 60 000 €
”A unifying probabilistic framework for ecological processes in microbial communities”

Väärämäki Suvi, Tampereen yliopistollinen sairaala, 9 000 €
”Vatsa-aortan aneurysman suonensisäisen hoidon pitkäaikaistulokset”

2020

Vuonna 2020 Sakari Alhopuron säätiön apuraha myönnettiin seuraaville tutkijoille ja tutkimushankkeille:

Hynninen Johanna, TYKS, 60 000 €
"Kiertävä soluvapaa kasvainDNA (ctDNA) apuna epiteliaalisen munasarjasyövän kliinisen hoidon räätälöinnissä"

Kaunisto Kari, Turun yliopisto, 60 000 €
"Hyönteisten suolistomikrobiston lajisto ja sen vaikutukset lisääntymismenestykseen"

Laitinen Tomi, Turun yliopisto, 60 000 €
"The long-term effects of child, adolescent, and young adult lipid and lipoprotein levels on future cardiovascular disease"

Lehtimäki Jenni, Suomen ympäristökeskus, Hki, 45 000 €
"VIHERIKKUNA – Vihreille ympäristöille altistumisen ajanjakso ja lapsuuden tyypilliset elintasosairaudet"

Mäkinen Katja, Turun yliopisto, 60 000 €
"Jodin ja kilpirauhashormoneiden esiintyminen ja merkitys Itämeren eliöstössä ja ekosysteemin säätelyssä"

Nevalainen Jaana, Oulun yliopisto, 60 000 €
"PEPPI-tutkimus: Istukan toimintahäiriölle alttiiden äitien identifioiminen ensimmäisen ja kolmannen raskauskolmanneksen aikana"

Oksanen Julle, Aalto-yliopisto, 20 000 €
"Digital era, light pollution & forgotten conceptual thinking, city beautification metaphors and lost thinking, city beautification metaphors and lost direction of the paradigm in architectural darkness design"

Pietikäinen Annukka, Turun yliopisto, 60 000 €
"Uusi menetelmä borrelioosidiagnostiikan tueksi - Borrelioosin kuvantaminen positroniemissiotietokonetomografian (PET-TT) avulla"

Poosakkannu Anbu, Turun yliopisto, 23 269 €
"Characterization of microbial communities of migratory birds and bats in northern Europe."

Rainio Miia, Turun yliopisto, 60 000 €
"Metallien vaikutus varpuslintujen mikrobiyhteisöön (Impacts of metal pollution on early-life environment of passerine birds)"

Seltmann Martin, Turun yliopisto, 20 728 €
"To be or not to be social? Causes and health consequences of sociality and friendship"

Sormunen Jani, Turun yliopisto, 60 000 €
"Eläinlajiston monimuotoisuus ja sen vaikutukset puutiaisten ja puutiaisvälitteisten taudinaiheuttajien esiintymiseen Seilin saarella"

Takeda Akira, Turun yliopisto, 60 000 €
"The impact of endothelial and stromal cell heterogeneity on cancer cell fitness"

Uusitalo Valtteri, HUS, 34 000 €
"Sydänamyloidoosin kajoamaton diagnostiikka ja tyypittäminen PET-kuvantamisen avulla"

Vakili Hossein, Åbo Akademi, 43 728 €
"Novel formulation of nanoparticle-based levothyroxine sodium by inkjet printing technology for precision medicine"

Weijola Valter, Turun yliopisto, 23 269 €
"Species diversity and ecology of the herpetofauna of New Guinea"

Lue lisää