Lähipiiriohje

Säätiölain (1.12.2015) mukaan säätiöt raportoivat toimintakertomuksessaan mahdollisista lähipiirin kanssa tehdyistä taloudellisista toimista.

Taloudelliset toimet lähipiirin kanssa eivät ole kiellettyjä, mutta niiden on toteuduttava muiden kanssa samoilla ehdoilla ja periaatteilla ja niistä on raportoitava. Säätiön on ilmoitettava, jos se on esimerkiksi myöntänyt apurahoja niin sanottuun suppeaan lähipiiriin kuuluville. Lisäksi säätiön johtoon kuuluva henkilö on esteellinen osallistumaan apurahakäsittelyyn, mikäli apurahan hakija kuuluu hänen laajasti määriteltyyn lähipiirinsä.

Näiden syiden vuoksi kaikilta apurahanhakijoilta kysytään apurahahakemuksessa heidän suhteestaan säätiön ydinhenkilöihin.

Säätiön lähipiiriin kuuluvat:

  1. säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä ihminen
  2. säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja;
  3. säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen;
  4. 1—3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen;
  5. 1—3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu lähisukulainen; sekä
  6. 1—5 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö.

 

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä laissa aviopuolisoa ja avopuolisoa, omaa ja puolison lasta ja tämän puolisoa ja jälkeläistä sekä omaa ja puolison vanhempaa, isovanhempaa ja tämän vanhempaa.

Muulla lähisukulaisella tarkoitetaan tässä laissa 1 momentin 1—3 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetun ihmisen sisarusta ja sisar- ja velipuolta ja tämän aviopuolisoa ja avopuolisoa sekä tässä momentissa tarkoitetun lasta ja lapsen jälkeläistä, vanhempaa ja isovanhempaa.

 

 

Sakari Alhopuron säätiön hallitus 24.1.2024

 

Lähipiiriohje

Lataa PDF Download icon
Lue lisää