Sakari Alhopuron säätiön apurahat haettavissa 1.–29.2.2020

 

Julkaistu 20.1.2020

Vuonna 2020 Sakari Alhopuron säätiön apurahat suunnataan lääketiedettä sekä monitieteistä ympäristötutkimusta, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua edistävään tutkimukseen. 

Apurahoja myönnetään lääketieteessä tai luonnontieteissä tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille, jotta heillä olisi mahdollisuus korkeatasoisen tutkimustyön jatkamiseen. Apurahat myönnetään tutkimushankkeille ja/tai henkilökohtaisina työskentelyapurahoina. Säätiöltä haettavan rahoituksen kokonaissumma voi olla enintään 60 000 euroa. 

Apurahoja voidaan myöntää myös ulkomailla työskentelyyn.

Tutkimushankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimusaiheen ja -suunnitelman lisäksi aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen ja tutkijan mahdollisuuksiin toteuttaa tutkimuksensa. 

Apurahojen hakuaika alkaa 1.2. ja päättyy 29.2. 2020. Hakemukset tehdään sähköisesti säätiön verkkosivuilla sijaitsevan linkin kautta. Sivuilta löytyvät myös hakukriteerit ja tarkemmat hakuohjeet.

Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla. Vuoden 2020 apurahan saajat julkistetaan säätiön internetsivuilla viimeistään 31.5. 

 

 

Lue lisää