Sakari Alhopuron säätiön apurahat haettavissa 1.–28.2.2022

Julkaistu 13.1.2022

Sakari Alhopuron säätiön vuoden 2022 apurahat ovat haettavissa 1.–28. helmikuuta. Apurahoja myönnetään lääketiedettä sekä monitieteistä ympäristötutkimusta, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua edistävään tutkimukseen. 

Säätiö haluaa tukea postdoc-tutkijoiden mahdollisuutta jatkaa korkeatasoista tutkimustyötä, joten apurahan hakijalta edellytetään tohtorin tutkintoa lääketieteessä tai luonnontieteissä.

Hakemus tehdään sähköisessä hakujärjestelmässä, johon kirjaudutaan säätiön verkkosivuilla sijaitsevan linkin kautta. Verkkosivuilta löytyvät myös hakukriteerit ja tarkemmat hakuohjeet.

Tutkijat voivat hakea hankeapurahaa, henkilökohtaista työskentelyapurahaa tai molempia yhtä aikaa. Haettavan rahoituksen kokonaissumma voi olla enintään 60 000 euroa.

Tutkimushankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimusaiheen ja -suunnitelman lisäksi aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen sekä tutkijan mahdollisuuksiin toteuttaa tutkimuksensa.

Apurahan hakijoille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla. Apurahan saajien nimet julkistetaan säätiön internetsivuilla osoitteessa www.sakarialhopuronsaatio.fi viimeistään 31.5.2022.

 

Lisätietoja:     
Toimitusjohtaja Carita Rantanen
carita.rantanen(at)sakarialhopuronsaatio.fi 

                                              

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron perustaman säätiön tavoitteena on tukea ja edistää korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta, luonnon monimuotoisuutta, yrittäjyyttä sekä suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia ja kulttuuria.

Lue lisää