Sakari Alhopuron säätiön apurahat
haettavissa 1.–29.2.2020

Vuonna 2020 Sakari Alhopuron säätiön apurahat suunnataan lääketiedettä sekä monitieteistä ympäristötutkimusta, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua edistävään tutkimukseen. 

Apurahoja jaetaan lääketieteessä tai luonnontieteissä tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille, jotta heillä olisi mahdollisuus korkeatasoisen tutkimustyön jatkamiseen. Apurahat myönnetään tutkimushankkeille ja/tai henkilökohtaisina työskentelyapurahoina. Säätiöltä haettavan rahoituksen kokonaissumma voi olla enintään 60 000 euroa. 

Apurahoja voidaan myöntää myös työskentelyyn ulkomailla tai tutkimuksen jatkamiseen kotimaassa. 

Apurahojen hakuaika alkaa 1.2. ja päättyy 29.2.2020. Hakemukset tehdään sähköisesti verkkopalvelussa.

 

Kirjaudu verkkopalveluun

Mihin Sakari Alhopuron säätiö myöntää rahoitusta?

Sakari Alhopuron säätiö edistää ja tukee korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta; monitieteistä ympäristötutkimusta, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua; kulttuuria ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia sekä liikesivistystä ja yrittäjyyttä.

Vuonna 2020 apurahat suunnataan lääketiedettä sekä monitieteistä ympäristötutkimusta, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua edistävään tutkimukseen. 

Kuka voi hakea apurahaa?

Vuonna 2020 apurahoja jaetaan lääketieteessä tai luonnontieteissä tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille. Tutkinnon suorittamisesta saa olla kulunut enintään 7 vuotta. Erityisestä syystä (esimerkiksi vanhempainvapaa tai asevelvollisuus) voidaan harkinnan mukaan hyväksyä pidempi aika tutkinnon suorittamisesta.

Hankeapuraha edellyttää, että tutkijalla on paikka, jossa tutkimusta tehdään.

Apurahat myönnetään tutkimushankkeille ja/tai henkilökohtaisina työskentelyapurahoina.

Lue lisää täältä

Millä perustein apurahat myönnetään?

Tutkimushankkeiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota tutkimusaiheeseen ja suunnitelmaan, aikaisemmin tehtyyn tutkimukseen ja tutkijan mahdollisuuksiin toteuttaa tutkimuksensa. Hakemuksessa hakija antaa tiedot tähänastisesta toiminnastaan, tiedot enintään 10 tärkeimmästä tieteellisestä julkaisustaan sekä rahoitussuunnitelman, joka on yksilöitävä ja perusteltava. Hakemukseen liitetään 5-sivuinen tutkimussuunnitelma.

Säätiö voi käyttää apuraha-anomusten arvioinnissa ulkopuolisia asiantuntijoita. Säätiön päätökset ja asiantuntijoiden nimet eivät ole julkisia. Tarvittaessa säätiö voi ennen lopullista päätöstään pyytää hakijalta lisätietoja.

Lue lisää täältä.

Kuinka suuria apurahoja säätiö myöntää?

Säätiöltä haettavan rahoituksen kokonaissumma voi olla enintään 60 000 euroa. Jatkorahoitus on mahdollinen, mutta siitä päätetään aina erikseen.

Hankeapurahaan voidaan sisällyttää yliopiston tai tutkimuslaitoksen niin sanottu yleiskustannusosuus, joka saa olla korkeintaan 7,5 prosenttia. Hakemuksessa on annettava työskentelyluvan antaneen tutkimuspaikan toimivaltaisen edustajan yhteystiedot. Henkilökohtainen työskentelyapuraha on tutkijan henkilökohtaisesti käytettävää rahoitusta, ja se voi olla enintään verottoman taiteilija-apurahan suuruinen. Vuonna 2019 taiteilija-apurahan kokonaissumma oli 20 728,44 euroa.

Voidaanko apurahoja myöntää työskentelyyn ulkomailla?

Apurahoja voidaan myöntää myös työskentelyyn ulkomailla. Ulkomailla olevasta työskentelypaikasta on hakemuksessa annettava kutsun tai työskentelyluvan antaneen toimivaltaisen edustajan yhteystiedot.

Milloin ja missä päätökset vuoden 2020 apurahoista julkaistaan?

Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla. Apurahan saajat julkistetaan säätiön internetsivuilla toukokuun 2020 loppuun mennessä.

Apurahan hakemisen vaiheet
TARKISTA APURAHOJEN HAKUKRITEERIT

Vuonna 2020 apurahoja myönnetään lääketieteessä tai luonnontieteissä tohtorin tutkinnon suorittaneille tutkijoille. Apurahahakemukseen tarvitset hyvin perustellun tutkimussuunnitelman lisäksi selkeän rahoitussuunnitelman. Tutustu tarkempiin kriteereihin täältä. Apurahoja voi hakea 1.–29.2.2020.

 

1
TUTUSTU ETUKÄTEEN VERKKOPALVELUUN

Apurahojen sähköinen hakujärjestelmä avautuu 1. helmikuuta. Voit tutustua hakulomakkeeseen jo ennen järjestelmän avautumista linkin takaa löytyvän pdf:n avulla. Tarvitset hakemukseen ainoastaan yhden liitteen eli 5-sivuisen tutkimussuunnitelman. Du kan också fylla i ansökan på svenska.

2
LÄHETÄ HAKEMUS 29.2.2020 MENNESSÄ

Hakemuksen tietoja ei tarvitse täyttää verkkopalveluun yhdeltä istumalta, vaan voit tallentaa syöttämäsi tiedot ja kirjautua välillä ulos palvelusta. Verkkopalvelun sulkeuduttua hakemuksia ei enää oteta vastaan. Apurahan saajille ilmoitetaan päätöksestä sähköpostilla toukokuun 2020 loppuun mennessä. Tiedot julkaistaan myös säätiön verkkosivuilla.

3

Lisätietoja:

Professori Pentti Huovinen (lääketiede) pentti.huovinen(at)sakarialhopuronsaatio.fi
Professori emeritus Ilppo Vuorinen (luonnontieteet) ilppo.vuorinen(at)sakarialhopuronsaatio.fi

 

Kirjaudu verkkopalveluun