Ansöka om stipendier

Medicinalrådet Sakari Alhopuros stiftelse främjar och stöder högkvalitativ medicinsk forskning, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd, kultur och det finländska samhällets välfärd samt företagsekonomiskt kunnande och företagsamhet. 

Stiftelsen delar ut stipendier och priser till meriterade forskare och högkvalitativa projekt. 

År 2020 beviljas stipendier till forskare som avlagt doktorsexamen i medicin eller naturvetenskap.

Medicin

Stiftelsen beviljar stipendier särskilt till unga forskare för att de ska kunna bedriva framgångsrik forskning och främja sin forskarkarriär även efter doktorsavhandlingen. 

Natur

Det behövs mer forskningsrön om klimatförändringens konsekvenser för vår planets framtid. Stiftelsen vill främja förståelsen för naturens mångfald för att skapa förutsättningar för en hållbar användning av naturen.

Företagande

För att upprätthålla vårt välfärdssamhälle behövs företagsamhet och företag. Stiftelsen vill främja bland annat företagarfostran och förståelsen för företagandets betydelse för samhällets livskraft.

Kultur och samhälle

Med hjälp av konsten är det möjligt att ta ställning till och tala till folk om viktiga samhälleliga frågor. Stiftelsen vill främja avancemangsmöjligheterna för i synnerhet konstnärer i början av sin karriär.

År 2020 riktas stiftelsens stipendier till forskning som främjar medicinsk forskning, tvärvetenskaplig miljöforskning, naturens mångfald och naturskydd. Ansökningstiden är den 1–29 februari 2020.

 

För stipendiesökande

Ska du ansöka om stipendium?
Läs mer här.

 

 

För stipendiater

Har du fått ett stipendium?
Se här hur du ska gå till väga.