Haettavat apurahat

Lääkintöneuvos Sakari Alhopuron säätiö edistää ja tukee korkeatasoista lääketieteellistä tutkimusta, monitieteistä ympäristötutkimusta, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua, kulttuuria ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia sekä liikesivistystä ja yrittäjyyttä. 

Säätiö myöntää apurahoja tohtorin tutkinnon suorittaneille, ansioituneille tutkijoille ja korkeatasoisille tutkimushankkeille. Vuonna 2021 apurahat suunnataan lääketiedettä sekä monitieteistä ympäristötutkimusta, luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua edistävään tutkimukseen. Vuoden 2021 apurahahaku on päättynyt.

 

Lääketiede

Säätiö myöntää apurahoja erityisesti nuorille tutkijoille, jotta heillä olisi mahdollisuus menestykselliseen tutkimustyöhön ja tutkijanuransa edistämiseen myös väitöstutkimuksen jälkeen. 

Luonto

Ilmastonmuutoksen vaikutuksista maapallomme tulevaisuuteen tarvitaan lisää tutkimustietoa. Säätiö haluaa edistää luonnon monimuotoisuuden ymmärtämistä, joka luo edellytyksiä luonnon kestävälle käytölle.

Yrittäjyys

Hyvinvointiyhteiskuntamme ylläpitämiseen tarvitaan yrittäjyyttä ja yrityksiä. Säätiö haluaa edistää muun muassa yrittäjyyskasvatusta ja ymmärrystä yrittäjyyden merkityksestä yhteiskunnan elinvoimaisuudelle.

Kulttuuri ja yhteiskunta

Taiteen avulla on mahdollista ottaa kantaa ja puhutella ihmisiä tärkeistä yhteiskunnallisista aiheista. Säätiö haluaa edistää etenkin aloittelevien taiteilijoiden edellytyksiä edetä urallaan.

APURAHAN HAKIJALLE

Oletko hakemassa apurahaa?
Lue lisää täältä.

APURAHAN SAAJALLE

Onko sinulle myönnetty apuraha?
Katso, miten toimia seuraavaksi, täältä.

Lue lisää